2008

Հայ Վանորայք, Հայրենագիտական Ա
Հայ Վանորայք, Հայրենագիտական Ա
Author - Պալեան Տրդատ եպիսկոպոս Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2008 Pages 464
Հայաստանեայցս առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ պատմութիւն, Հայ եկեղեցու պատմություն Ա., Բ. հրատ
Հայաստանեայցս առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ պատմութիւն, Հայ եկեղեցու պատմություն Ա., Բ. հրատ
Author - Մովսիսեան Յուսիկ վարդապետ Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2008 Pages 431
Հայոց Վարք սրբոց. վրացական խմբագրություն, Հայ եկեղեցու պատմության սկզբնաղբյուրներ Բ
Հայոց Վարք սրբոց. վրացական խմբագրություն, Հայ եկեղեցու պատմության սկզբնաղբյուրներ Բ
Author - Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2008 Pages 119
Հայրապետութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ և Սիս ու Աղթամար, Բ. հրատարակություն, Հայ եկեղեցու պատմություն Բ.
Հայրապետութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ և Սիս ու Աղթամար, Բ. հրատարակություն, Հայ եկեղեցու պատմություն Բ.
Author - Իզմիրլեան Մատթէոս եպիսկոպոս Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2008 Pages 431
Հիվանդաց աղոթագիրք
Հիվանդաց աղոթագիրք
Author - Համբարձումյան Թաթուլ սրկ. (այժմ՝ Գարեգին վարդապետ) Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2008 Pages 58
Ձմռան երազ
Ձմռան երազ
Author - Պողոսյան Իսահակ աբեղա Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2008 Pages 180
Ճառեր, Հայ եկեղեցու հայրեր Զ
Ճառեր, Հայ եկեղեցու հայրեր Զ
Author - Սուրբ Հովհան Մանդակունի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2008 Pages 284
Ճառք նշխարք ի մեկնութեանց Ս. Գրոց, Եկեղեցական մատենագրություն Ա., գրբ. բնագիրը
Ճառք նշխարք ի մեկնութեանց Ս. Գրոց, Եկեղեցական մատենագրություն Ա., գրբ. բնագիրը
Author - Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2008 Pages 480
Ճշմարտախոս քրիստոնյան
Ճշմարտախոս քրիստոնյան
Author - Հակոբյան Հովսեփ քահանա Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2008 Pages 160
Մեծ պահքի կիրակիների ոսկե շղթա, Տոնախոական Ա., Գ. հրատ
Մեծ պահքի կիրակիների ոսկե շղթա, Տոնախոական Ա., Գ. հրատ
Author - Գալուստյան Շնորհք պատրիարք Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2008 Pages 216
Մեկնութիւն մարգարէութեանն Եսայեայ, Հին Կտակարանի գրքերի մեկնություն ԺԵ
Մեկնութիւն մարգարէութեանն Եսայեայ, Հին Կտակարանի գրքերի մեկնություն ԺԵ
Author - Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2008 Pages 216
Մեկնություն Մատթեոսի Ավետարանի
Մեկնություն Մատթեոսի Ավետարանի
Author - Սուրբ Ներսես Շնորհալի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2008 Pages 300

Հեղինակ` Սուրբ Ներսես Շնորհալի

Վերնագիր` Մեկնություն Մատթեոսի Ավետարանի

Թրգմ. գրբ.՝ Սեդա Ստամբոլցյան

Հրատարակության վայրը՝ Ս. Էջմիածին

Էջ` 300