2009 Download

Հակոբ Կարնեցու Տեղագիր վերին հայոց երկը որպես պատմաաշխարհագրական հետազոտությունների աղբյուր. Էրզրումի նահանգը 17-րդ դարում
Author - Մալխասյան Միքայել Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 62