2009 Download

Մուղնու սուրբ Գևորգ վանք (ալբոմ, հայերեն), Հայաստանի վանքերը
Author - Կ. Մաթևոսյան, Լուսանկարները` Սարգիս Համբարձումյանի, Խմբ.՝ Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 63