2009

Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Դ. Ապրիլ, Նախածերենցյան 6 խմբագրությունների
Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Դ. Ապրիլ, Նախածերենցյան 6 խմբագրությունների
Author - Աշխ՝ Լ. Քարիմյանի, Խմբ.՝ Եզնիկ արք. Պետրոսյան Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 296
Հայոց Եկեղեցու յարաբերութիւնները Ասորւոց եկեղեցիների հետ”, Բ. հրատարակություն, Սուրբ Էջմիածնի միաբանության գիտական ժառանգությունը Բ
Հայոց Եկեղեցու յարաբերութիւնները Ասորւոց եկեղեցիների հետ”, Բ. հրատարակություն, Սուրբ Էջմիածնի միաբանության գիտական ժառանգությունը Բ
Author - Տէր Մինասեանց Երուանդ, Գևորգ աբեղա Սարոյան, Հասմիկ Մելքոնյան, Հովհաննես սրկ. Ազնավուրյան Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages
Հանուն Հայրենիքի
Հանուն Հայրենիքի
Author - Դելտա Պենելոպի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 168
Հաւատով խոտովանիմ
Հաւատով խոտովանիմ
Author - Սուրբ Ներսես Շնորհալի, Կազմ.՝ Ղևոնդ քհն. Մայիլյան, Տիգրան սրկ. Բաղումյան Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 56
Հեթում Ա արքան` միջնադարի հանճարեղ դիվանագետը, Պատմաբանասիրակլան պրպտումներ Գ
Հեթում Ա արքան` միջնադարի հանճարեղ դիվանագետը, Պատմաբանասիրակլան պրպտումներ Գ
Author - Բելլա Բարսեղյան Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 216
Հին Թիֆլիսի հայոց եկեղեցիները, Հայ եկեղեցու պատմության սկզբնաղբյուրներ Գ
Հին Թիֆլիսի հայոց եկեղեցիները, Հայ եկեղեցու պատմության սկզբնաղբյուրներ Գ
Author - Մուրադեան Պարույր Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 400
Հոգևոր խրատներ, Հոգևոր ընթերցումներ Ա., Բ. հրատարակություն
Հոգևոր խրատներ, Հոգևոր ընթերցումներ Ա., Բ. հրատարակություն
Author - Սուրբ Անտոն Մեծ Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 316
Հոդվածների ժողովածու”, “Արարատի” ժառանգությունը Է
Հոդվածների ժողովածու”, “Արարատի” ժառանգությունը Է
Author - Տէր Մովսիսեան (Մեսրոպ Մագիստրոս), Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս, Կազմ.՝ Սուսաննա Նահապետեան, Գէորգ Տէր Վարդանեան Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages
Ձնծաղիկներ
Ձնծաղիկներ
Author - Արբադ Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 96
Ճառեր Բ, Ընդհանուր եկեղեցու հայրեր Զ
Ճառեր Բ, Ընդհանուր եկեղեցու հայրեր Զ
Author - Ս. Հովհան Ոսկեբերան, Գրբ. թրգմ.՝ Մարթա Արաբյանի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 334
Ճառերի ընտրանի, Բ., վերանայված հրատարակություն,Ընդհանրական եկեղեցու հայրեր Գ
Ճառերի ընտրանի, Բ., վերանայված հրատարակություն,Ընդհանրական եկեղեցու հայրեր Գ
Author - Ս. Հովհան Ոսկեբերան, Ռուս. թրգմ.՝ Թ. Խաչատրյանի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 223
Մեկնողական իմաստասիրական ճառերը, Եկեղեցական մատենագրություն Դ.,
Մեկնողական իմաստասիրական ճառերը, Եկեղեցական մատենագրություն Դ.,
Author - Սուրբ Յովհան Որոտնեցի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 304