2009

Մեկնութիւն աւետարանին որ ըստ Մատթէի” (Ե18 ԻԸ 20) (ԺԳ. ԺԴ. դդ.), Նոր Կտակարանի գրքերի մեկնություններ Դ., գրաբար բնագիր
Մեկնութիւն աւետարանին որ ըստ Մատթէի” (Ե18 ԻԸ 20) (ԺԳ. ԺԴ. դդ.), Նոր Կտակարանի գրքերի մեկնություններ Դ., գրաբար բնագիր
Author - Յովհաննէս Ծործորեցի, Կազմողներ՝ Գոհար Ղազարյան, Սեդա Ստամբոլցյան, Գայանե Ներսիսյան Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 680
Մեկնութիւն Եսայեաց, Հին Կտակարանի գրքերի մեկնություն ԺԱ., գրաբար բնագիր
Մեկնութիւն Եսայեաց, Հին Կտակարանի գրքերի մեկնություն ԺԱ., գրաբար բնագիր
Author - Յովհաննէս Մուշի Որդի, Աշխտ.՝ Արմեն Տեր Ստեփանյան, Անահիտ Մխիթարյանի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages
Մի մեծի կյանքը, (ս. Բարսեղ Մեծ), վարքագրական վեպ
Մի մեծի կյանքը, (ս. Բարսեղ Մեծ), վարքագրական վեպ
Author - Պապադոպուլոս Ստիլիանոս, Հունարենից թրգմ.՝ Սիմոն Կրկյաշարյանի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 400
Մուղնու սուրբ Գևորգ վանք (ալբոմ, հայերեն), Հայաստանի վանքերը
Մուղնու սուրբ Գևորգ վանք (ալբոմ, հայերեն), Հայաստանի վանքերը
Author - Կ. Մաթևոսյան, Լուսանկարները` Սարգիս Համբարձումյանի, Խմբ.՝ Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 63
 Յայսմաւուրք Տէր Իսրայելի Բ
Յայսմաւուրք Տէր Իսրայելի Բ
Author - Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյան Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages
Ներսես Մոկացի
Ներսես Մոկացի
Author - Դոլուխանյան Աելիտա Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 207
Նշանավոր ճեմարանականներ, պրակ Բ
Նշանավոր ճեմարանականներ, պրակ Բ
Author - Պետրոս Հովհաննսիյան, Դավիթ Գյուրջինյան, Ղևոնդ քհն. Մաիլյան Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 503
Ոգու ամրոցներ, Բ. հրատարակություն
Ոգու ամրոցներ, Բ. հրատարակություն
Author - Սուրենյան Կարպիս Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 127
Պապիկ և թոռնիկ, Հոգևոր ընթերցումներ Ը
Պապիկ և թոռնիկ, Հոգևոր ընթերցումներ Ը
Author - Խրիմյան Հայրիկ Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 336
Պատմութիւն Հայոց (1772 1860), Բ. հրատարակություն, Հայ եկե-ղեցու պատմություն Գ
Պատմութիւն Հայոց (1772 1860), Բ. հրատարակություն, Հայ եկե-ղեցու պատմություն Գ
Author - Ավետիս Պերպերեան Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages
Սիրաք և Սամվել, Հոգևոր ընթերցումներ
Սիրաք և Սամվել, Հոգևոր ընթերցումներ
Author - Խրիմյան Հայրիկ Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 224
Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանը 1945-2006
Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանը 1945-2006
Author - Սարգսյան Եղիշե ավագ քահանա Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 2009 Pages 408