FROM INDEPENDENCE TO INDEPENDENCE Download

Ժամանակաւոր օրէնք: Հաստատւած է համաձայն 1919 թւի ապրիլի 27-ի օրենքի, Մինիստրների խորհրդի մայիսի 23-ի նիստում: Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնավարական հաստատութիւնների
Author - Publisher տպ. Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի Published In Ս. Էջմիածին Publication Date` 1919 Pages 84