The book in Holy Etchmiadzin Download

Գեորգիոս Ֆիլիաս. Եկեղեցական հռետորություն և ժամանակակից աստվածաբանական խոսքի փոխանցում
Author - Գեորգիոս Ֆիլիաս Publisher Մայր Աթոռ Սուրբ Էջﬕածին Published In Ս.Էջﬕածին Publication Date` 2014 Pages 224