Մեկ­նու­թիւն Ա­ւե­տա­րա­նին ­Մատ­թէի, Նոր Կտակարա­նի գրքե­րի մեկ­նութ­իւն­ներ Բ., գրա­բար բնա­գիր
Մեկ­նու­թիւն Ա­ւե­տա­րա­նին ­Մատ­թէի, Նոր Կտակարա­նի գրքե­րի մեկ­նութ­իւն­ներ Բ., գրա­բար բնա­գիր
Հեղինակ - Ա­նա­նիա ­Սա­նահ­նե­ցի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 208
Հոգևոր խրատներ, Հոգևոր ընթերցումներ Ա
Հոգևոր խրատներ, Հոգևոր ընթերցումներ Ա
Հեղինակ - Սուրբ Անտոն Մեծ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 320
Մեկնություն Երգ երգոցի. Սուրբ գրքի մեկնություններ Բ
Մեկնություն Երգ երգոցի. Սուրբ գրքի մեկնություններ Բ
Հեղինակ - Ս. Գրիգոր Նարեկացի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 235
Մեկնություն Ժողովողի, Սուրբ գրքի մեկնություններ Ա
Մեկնություն Ժողովողի, Սուրբ գրքի մեկնություններ Ա
Հեղինակ - Ս. Գրիգոր Նյուսացի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 232
Քրիստոնեական. Ընդհանրական եկեղեցու հայրեր Բ
Քրիստոնեական. Ընդհանրական եկեղեցու հայրեր Բ
Հեղինակ - Ս. Գրիգոր Նյուսացի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 142
Ս. Գրիգորի վարդապետությունը
Ս. Գրիգորի վարդապետությունը
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 256
«Կիպրիանոս» աղոթագիրք
«Կիպրիանոս» աղոթագիրք
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջﬕածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 112
Ճառերի ընտրանի. Ընդհանրական եկեղեցու հայրեր Գ.
Ճառերի ընտրանի. Ընդհանրական եկեղեցու հայրեր Գ.
Հեղինակ - Ս. Հովհան Ոսկեբերան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 223
Պատ­մա­գի­տա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յուն­ներ, Արարատի ժա­ռան­գութ­յուն Ե.
Պատ­մա­գի­տա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յուն­ներ, Արարատի ժա­ռան­գութ­յուն Ե.
Հեղինակ - Հով­հան­նիս­յան Ա. Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 207
Հոդվածների ժողովածու, Արարատի ժառանգություն Գ.
Հոդվածների ժողովածու, Արարատի ժառանգություն Գ.
Հեղինակ - Դատյան Խաչիկ ծայրագույն վրդապետ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 208
Աստվածաբանական երկեր, Հայ եկեղեցու հայրեր Դ
Աստվածաբանական երկեր, Հայ եկեղեցու հայրեր Դ
Հեղինակ - Ս. Եղիշե վարդապետ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 264
Հոգևոր խրատներ, Հոգևոր ընթերցումներ Գ.
Հոգևոր խրատներ, Հոգևոր ընթերցումներ Գ.
Հեղինակ - Սուրբ Եփրեմ Ասորի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 175