2009

Վարք Սրբոց Ա
Վարք Սրբոց Ա
Հեղինակ - Աբդա Գրիգոր Աստվածաբան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 336
Արցախահայության հասարակական քաղաքական կյանքը և Արցախի թեմը (1901 1933), Պատմա-բանասիրական ուսումնասիրություններ Բ
Արցախահայության հասարակական քաղաքական կյանքը և Արցախի թեմը (1901 1933), Պատմա-բանասիրական ուսումնասիրություններ Բ
Հեղինակ - Աբրահամյան Հրանտ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 224
Աստվածաբանության հիմունքներ, Ի. դարի աստվածաբաններ Ա
Աստվածաբանության հիմունքներ, Ի. դարի աստվածաբաններ Ա
Հեղինակ - Ալիստեր Մակ Գրեթ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 302
Հոգևոր խրատներ, Հոգևոր ընթերցումներ Ա., Բ. հրատարակություն
Հոգևոր խրատներ, Հոգևոր ընթերցումներ Ա., Բ. հրատարակություն
Հեղինակ - Սուրբ Անտոն Մեծ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 316
Ավետարանների համաբարբառ բառարան, (ՆորԿտակարանի հունարեն գրաբար)
Ավետարանների համաբարբառ բառարան, (ՆորԿտակարանի հունարեն գրաբար)
Հեղինակ - Մարիաննա Ապրեսյան, Խմբ.՝ Ռուբեն. աբղ.(այժմ՝ վարդապետ) Զարգարյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 188
Պատմութիւն Հայոց (1772 1860), Բ. հրատարակություն, Հայ եկե-ղեցու պատմություն Գ
Պատմութիւն Հայոց (1772 1860), Բ. հրատարակություն, Հայ եկե-ղեցու պատմություն Գ
Հեղինակ - Ավետիս Պերպերեան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ
Ձնծաղիկներ
Ձնծաղիկներ
Հեղինակ - Արբադ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 96
Հեթում Ա արքան` միջնադարի հանճարեղ դիվանագետը, Պատմաբանասիրակլան պրպտումներ Գ
Հեթում Ա արքան` միջնադարի հանճարեղ դիվանագետը, Պատմաբանասիրակլան պրպտումներ Գ
Հեղինակ - Բելլա Բարսեղյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 216
Աղոթագիրք, молитвенник
Աղոթագիրք, молитвенник
Հեղինակ - Սուրբ. Գրիգոր Նարեկացի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 214
Հանուն Հայրենիքի
Հանուն Հայրենիքի
Հեղինակ - Դելտա Պենելոպի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 168
Վարք Սրբոց Բ
Վարք Սրբոց Բ
Հեղինակ - Դեմետրիոս Թեոփիլոս Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 256
Ներսես Մոկացի
Ներսես Մոկացի
Հեղինակ - Դոլուխանյան Աելիտա Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 207