2010 Բեռնել

Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Գ. Մարտ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 356