2010 Բեռնել

Համաբարբառ Յասմաւուրք, Թ., Սեպտեմբեր
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 423