2011 Բեռնել

Համաբարբառ Յայսմաւուրք, Զ. Յունիս
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2011 Էջ 303