2011 Բեռնել

Հաւատով կառուցեալ
Հեղինակ - Դաւիթ Քերթմենճեան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2011 Էջ 213