2012 Բեռնել

Խորհրդակատարութիւն Սրբոյ Պատարագի ըստ արարողութեան Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ (հավատացյալ ժողովրդի համար)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2012 Էջ 77