2016 Բեռնել

ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս․ Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2016 Էջ 600

Թարգմ.գրաբարից /Թարգմանիչներ` Շահե Ծ. վրդ. Անանյան, Սիրանուշ (Նանա)
Գրիգորյան, Վաղարշակ Թանգամյան; խմբագիրներ` Շահե Ծ.
վրդ. Անանյան, Սիրանուշ (Նանա) Գրիգորյան; Լեզվաոճական
խմբագիր և սրբագրիչ` Արմինե Սահակյան.-Սուրբ Էջմիածին: