2021

Ամուսնությունն ուղղափառության մեջ
Ամուսնությունն ուղղափառության մեջ
Հեղինակ - Մեյենդորֆ Իոհան ավագերեց Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2021 Էջ 135
Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս / Վասն ամենայն ազգ պատահարաց, որք գան ի վերայ մարդոյ :
Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս / Վասն ամենայն ազգ պատահարաց, որք գան ի վերայ մարդոյ :
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2021 Էջ 103
Չկա Քրիստոնեություն առանց եկեղեցու
Չկա Քրիստոնեություն առանց եկեղեցու
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2021 Էջ 127
Ճառեր / Հովհան Մանդակունի
Ճառեր / Հովհան Մանդակունի
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2021 Էջ 285
Թուղթ Պաւղոսի Առաքելոյ
Թուղթ Պաւղոսի Առաքելոյ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2021 Էջ 1094
Խրատի թանգարան / Պողոս Պատրիարք Ադրիանուպոլսեցի
Խրատի թանգարան / Պողոս Պատրիարք Ադրիանուպոլսեցի
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2021 Էջ 431
Մատյան ողբերգության
Մատյան ողբերգության
Հեղինակ - Սբ. Գրիգոր Նարեկացի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2021 Էջ 612
Սրբեր աստավածաշնչյան, համաքրիստոնեական և հայազգի
Սրբեր աստավածաշնչյան, համաքրիստոնեական և հայազգի
Հեղինակ - Շ. արք. Գալուստյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2021 Էջ 823
Սրբալույս մյուռոնը հայ մատենագրության մեջ (V-XIX դդ․)
Սրբալույս մյուռոնը հայ մատենագրության մեջ (V-XIX դդ․)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2021 Էջ 359
Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածինը հայ գրատպության կենտրոն. Հրատարակությունների մատենագիտություն (1772-1920)
Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածինը հայ գրատպության կենտրոն. Հրատարակությունների մատենագիտություն (1772-1920)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2022 Էջ 743
Հայ մատենագիրները Սուրբ Հաղորդության խորհրդի մասին
Հայ մատենագիրները Սուրբ Հաղորդության խորհրդի մասին
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս․ Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2021 Էջ 481
Հին Երևանի եպիսկոպոսանիստ եկեղեցին
Հին Երևանի եպիսկոպոսանիստ եկեղեցին
Հեղինակ - Հարությունյան Արսեն Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս․ Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2021 Էջ 143