2021

Տեսական աստվածաբանության հարցեր
Տեսական աստվածաբանության հարցեր
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2021 Էջ 383
Հայաստանի նշանավոր վանքերը և եկեղեցիները
Հայաստանի նշանավոր վանքերը և եկեղեցիները
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2021 Էջ 254
Պատմության փառահեղ մի էջ
Պատմության փառահեղ մի էջ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` Էջ