«Անկախությունից դեպի անկախություն» Բեռնել

«Արարատ»-ի 50-ամեայ նիւթերի ցանկ: Յաւելուած «Արարատ»-ի 1918թ. 50-ամեակի առթիւ: (Արտատպած Արարատ ամսագրից)
Հեղինակ - Աղանեան Գիւտ Հրատարակիչ` Էլեկտրաշարժ տպարան Մայր Աթոռ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1918 Էջ 16