«Անկախությունից դեպի անկախություն» Բեռնել

Դատաստանագիրք. Կիլիկեան դատաստանագիրք XIII դարի
Հեղինակ - Սմբատ Իշխան Գունդստաբլ Հրատարակիչ` Ղլտճեան Արսէն վրդ., Ելեկտրաշարժ տպ. Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1918 Էջ 82