«Անկախությունից դեպի անկախություն» Բեռնել

Ժամանակաւոր օրէնք: Հաստատւած է համաձայն 1919 թւի ապրիլի 27-ի օրենքի, Մինիստրների խորհրդի մայիսի 23-ի նիստում: Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնավարական հաստատութիւնների
Հեղինակ - Հրատարակիչ` տպ. Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1919 Էջ 84