«Անկախությունից դեպի անկախություն» Բեռնել

Հրահանգ Ս. Էջմիածնի միաբանական ժողովների
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ելեկտրաշարժ տպ. Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1918 Էջ 10