«Անկախությունից դեպի անկախություն» Բեռնել

Պատերազմի ապագան
Հեղինակ - Զաւէն եպիսկոպոս Հրատարակիչ` տպ. Մայր Աթոռոյ Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 1918, շապիկին՝ 1919 Էջ 30