«Անկախությունից դեպի անկախություն» Բեռնել

Երևանի համալսարան. 1918-1920թթ.: Վավերագրերի ժողովածու
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մամիկոնյան Ֆ., Միրզոյան Ս. Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1995 Էջ 235