«Անկախությունից դեպի անկախություն»

Քրիստափոր Միքայէլեան: Նրա կեանքը եւ աշխարհայեցողութիւնը
Քրիստափոր Միքայէլեան: Նրա կեանքը եւ աշխարհայեցողութիւնը
Հեղինակ - Ֆրանգեան Երուանդ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Լիբանան Հրատարակության տարեթիվը` 1989 Էջ 111
Հայաստանի ռուս վերաբնակները. 1830-1920թթ.
Հայաստանի ռուս վերաբնակները. 1830-1920թթ.
Հեղինակ - Հայթյան Արամ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1989 Էջ 163
Սարդարապատի հաղթանակը (Հայաստան, մայիս, 1918թ.)
Սարդարապատի հաղթանակը (Հայաստան, մայիս, 1918թ.)
Հեղինակ - Աֆանասյան Սերժ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1991 Էջ 111
Լեռնահայաստանի հերոսամարտը (1919-1921թթ.) [պատմական վավերագրեր]
Լեռնահայաստանի հերոսամարտը (1919-1921թթ.) [պատմական վավերագրեր]
Հեղինակ - Գէորգեան Վարդան Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1991 Էջ 189
Պատմություն և իրականություն
Պատմություն և իրականություն
Հեղինակ - Սարդարյան Կտրիճ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1991 Էջ 142
Claws of the Crab: Georgia and Armania in crisis
Claws of the Crab: Georgia and Armania in crisis
Հեղինակ - Brook Stephen Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` London Հրատարակության տարեթիվը` 1992 Էջ 354
Հայաստանի Հանրապետություն (1918-20թթ.)
Հայաստանի Հանրապետություն (1918-20թթ.)
Հեղինակ - Հակոբյան Արարատ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1992 Էջ 36
Ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի վերջին օրերը. (Անհայտ գրողի օրագիր)
Ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի վերջին օրերը. (Անհայտ գրողի օրագիր)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հարությունյան Սարգիս Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1993 Էջ 135
Six prisons and two revolutions: Adventures in Trans-Caucasia and Anatolia, 1920-1921
Six prisons and two revolutions: Adventures in Trans-Caucasia and Anatolia, 1920-1921
Հեղինակ - Baldwin Oliver Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Fresno Հրատարակության տարեթիվը` 1994 Էջ 271
Երևանի համալսարան. 1918-1920թթ.: Վավերագրերի ժողովածու
Երևանի համալսարան. 1918-1920թթ.: Վավերագրերի ժողովածու
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մամիկոնյան Ֆ., Միրզոյան Ս. Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1995 Էջ 235
The Republic of Armenia. Vol. III, From London to Sevres February-August, 1920
The Republic of Armenia. Vol. III, From London to Sevres February-August, 1920
Հեղինակ - Hovannisian Richard Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Berkeley Հրատարակության տարեթիվը` 1996 Էջ 534
The Republic of Armenia. Vol. IV, Between Crescent and Sickle: partition and  sovietization
The Republic of Armenia. Vol. IV, Between Crescent and Sickle: partition and sovietization
Հեղինակ - Hovannisian Richard Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Berkeley Հրատարակության տարեթիվը` 1996 Էջ 496