«Անկախությունից դեպի անկախություն»

Սարդարապատ Բաշ-Ապարան Ղարաքիլիսա: 1918թ. մայիսյան հերոսամարտերը
Սարդարապատ Բաշ-Ապարան Ղարաքիլիսա: 1918թ. մայիսյան հերոսամարտերը
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1998 Էջ 239
Հունական արխիվային փաստաթղթեր հայ-հունական հարաբերությունների մասին առաջին հանրապետության շրջանում (1918-1920թթ.)
Հունական արխիվային փաստաթղթեր հայ-հունական հարաբերությունների մասին առաջին հանրապետության շրջանում (1918-1920թթ.)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1998 Էջ 137
Նամականի: Մահուան ութսունամեակին առթիւ
Նամականի: Մահուան ութսունամեակին առթիւ
Հեղինակ - Ռոստոմ Հրատարակիչ` Տասնապետեան Հ. Հրատարակության վայրը` Պէյրութ Հրատարակության տարեթիվը` 1999 Էջ 669
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորները (1919-1999թթ.)
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորները (1919-1999թթ.)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ղարիբջանյան Լ. Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1999 Էջ 139
Վավերագրեր հայ եկեղեցու պատմության: Գիրք Ե, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը Առաջին հանրապետության տարիներին (1918-1920թթ.)
Վավերագրեր հայ եկեղեցու պատմության: Գիրք Ե, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը Առաջին հանրապետության տարիներին (1918-1920թթ.)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Բեհբուդյան Սանդրո Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1999 Էջ 562
Ազգամիջյան կռիվները Երևանի նահանգում 1918թ.
Ազգամիջյան կռիվները Երևանի նահանգում 1918թ.
Հեղինակ - Զոհրաբյան Է. Ս. Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2000 Էջ 145
Շուշի բերդաքաղաքը (պատմությունը մինչև 1920թ.)
Շուշի բերդաքաղաքը (պատմությունը մինչև 1920թ.)
Հեղինակ - Կարապետյան Բակուր Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2000 Էջ 349
Նախիջեւանի հիմնահարցը Մոսկվայի 1921թ. մարտի 16-ի ռուս-թուրքական պայմանագրում. (գիտաժողովի նյութեր)
Նախիջեւանի հիմնահարցը Մոսկվայի 1921թ. մարտի 16-ի ռուս-թուրքական պայմանագրում. (գիտաժողովի նյութեր)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Համբարձումյան Ռաֆայել Հրատարակության վայրը` Երեւան Հրատարակության տարեթիվը` 2001 Էջ 200
Նախիջևանյան հիմնահարցը և Հայաստանի «Դաշնակիցները». 1918թ. դեկտեմբեր –  1920 թ. ապրիլ
Նախիջևանյան հիմնահարցը և Հայաստանի «Դաշնակիցները». 1918թ. դեկտեմբեր – 1920 թ. ապրիլ
Հեղինակ - Զոհրաբյան Է. Ս. Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2002 Էջ 266
 Հայաստանի բաժանումը 1920 թվականին
Հայաստանի բաժանումը 1920 թվականին
Հեղինակ - Խուրշուդյան Լենդրուշ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2002 Էջ 315
Հայ-վրացական հարաբերությունները 1918-1921թթ.
Հայ-վրացական հարաբերությունները 1918-1921թթ.
Հեղինակ - Սարդարյան Կտրիճ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2002 Էջ 223
Հայկական ազգային զորամիավորումները 1918-1945 թվականներին
Հայկական ազգային զորամիավորումները 1918-1945 թվականներին
Հեղինակ - Հարությունյան Կլիմենտ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2002 Էջ 271