«Անկախությունից դեպի անկախություն»

Կեանքի ուղիներով: Դէպքեր, դէմքեր, ապրումներ: 3-րդ տպագր.: Հատոր Գ:
Կեանքի ուղիներով: Դէպքեր, դէմքեր, ապրումներ: 3-րդ տպագր.: Հատոր Գ:
Հեղինակ - Վրացեան Սիմոն Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Բեյրութ Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 266
Կեանքի ուղիներով: Դէպքեր, դէմքեր, ապրումներ: 3-րդ տպագր.: Հատոր Դ:
Կեանքի ուղիներով: Դէպքեր, դէմքեր, ապրումներ: 3-րդ տպագր.: Հատոր Դ:
Հեղինակ - Վրացեան Սիմոն Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Բեյրութ Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 302
Կեանքի ուղիներով: Դէպքեր, դէմքեր, ապրումներ: 3-րդ տպագր.: Հատոր Ե:
Կեանքի ուղիներով: Դէպքեր, դէմքեր, ապրումներ: 3-րդ տպագր.: Հատոր Ե:
Հեղինակ - Վրացեան Սիմոն Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Բեյրութ Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 357
Կեանքի ուղիներով: Դէպքեր, դէմքեր, ապրումներ: 3-րդ տպագր.: Հատոր Զ
Կեանքի ուղիներով: Դէպքեր, դէմքեր, ապրումներ: 3-րդ տպագր.: Հատոր Զ
Հեղինակ - Վրացեան Սիմոն Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Բեյրութ Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 343
Դեպքերը Լեռնային Ղարաբաղում 1917-1920թթ. Պատմական ակնարկ
Դեպքերը Լեռնային Ղարաբաղում 1917-1920թթ. Պատմական ակնարկ
Հեղինակ - Թումյան Հարություն Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 334
Արամ Մանուկյան: Կյանքը և գործունեությունը
Արամ Մանուկյան: Կյանքը և գործունեությունը
Հեղինակ - Ասրյան Արմեն Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2009 Էջ 113
Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը՝ յաղթանակի վերածող ոգի
Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը՝ յաղթանակի վերածող ոգի
Հեղինակ - Համբարձումեան Ռաֆայէլ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երեւան Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 63
Գրական-մշակութային կյանքը Երևանի համալսարանում (1919-2009 թթ.):  (Համառոտ ակնարկ)
Գրական-մշակութային կյանքը Երևանի համալսարանում (1919-2009 թթ.): (Համառոտ ակնարկ)
Հեղինակ - Մաղալյան Վլադիմիր (Վահան) Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 235
Նախագահ Վիլսոնի Հայաստանի քարտեզը
Նախագահ Վիլսոնի Հայաստանի քարտեզը
Հեղինակ - Խաչիկյան Արմեն Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 63
Մոսկվայի և Կարսի 1921թ. պայմանագրերն ու նրանց ողբերգական դերը հայ ժողովրդի ճակատագրում
Մոսկվայի և Կարսի 1921թ. պայմանագրերն ու նրանց ողբերգական դերը հայ ժողովրդի ճակատագրում
Հեղինակ - Ղազարյան Հայկ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 985
Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ: 1918-1920թթ.  Հայաստանի ազգային արխիվ
Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ: 1918-1920թթ. Հայաստանի ազգային արխիվ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Վիրաբյան Ա. Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2010 Էջ 616
Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918-1920թթ.)
Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918-1920թթ.)
Հեղինակ - Պետրոսյան Գեղամ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2011 Էջ 415