«Անկախությունից դեպի անկախություն»

Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգներում 1918-1920թթ. փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու: Հատոր II
Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգներում 1918-1920թթ. փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու: Հատոր II
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Միրզոյան Ս., Ղազիյան Ա. Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2012 Էջ 591
Սևրի պայմանագիրը և Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստան-Թուրքիա սահմանաբաժանման վերաբերյալ: Հատոր I
Սևրի պայմանագիրը և Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստան-Թուրքիա սահմանաբաժանման վերաբերյալ: Հատոր I
Հեղինակ - Ղազարյան Հայկ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2012 Էջ 731
Սևրի պայմանագիրը և Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստան-Թուրքիա սահմանաբաժանման վերաբերյալ:Հատոր II
Սևրի պայմանագիրը և Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստան-Թուրքիա սահմանաբաժանման վերաբերյալ:Հատոր II
Հեղինակ - Ղազարյան Հայկ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2012 Էջ 731
Отношения Республики Армения с Россией (1918-1920 гг.)
Отношения Республики Армения с Россией (1918-1920 гг.)
Հեղինակ - Петросян Гегам Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Ереван Հրատարակության տարեթիվը` 2012 Էջ 423
Шарур-Нахичеван в 1918-1919гг. (История геноцида нахичеванских армян)
Шарур-Нахичеван в 1918-1919гг. (История геноцида нахичеванских армян)
Հեղինակ - Зограбян Эдик Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Ереван Հրատարակության տարեթիվը` 2012 Էջ 374
Հայաստանի առաջին հանրապետության գործադիր իշխանության համակարգը (1918-1920թթ.)
Հայաստանի առաջին հանրապետության գործադիր իշխանության համակարգը (1918-1920թթ.)
Հեղինակ - Վաղարշյան Արթուր Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2012 Էջ 326
Հայաստանի առաջին հանրապետության օրենսդիր իշխանության համակարգը (1918-1920 թթ.)
Հայաստանի առաջին հանրապետության օրենսդիր իշխանության համակարգը (1918-1920 թթ.)
Հեղինակ - Վաղարշյան Արթուր Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2012 Էջ 286
Հայկական խնդիրը Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության մեջ 1918 թվականին
Հայկական խնդիրը Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության մեջ 1918 թվականին
Հեղինակ - Հայրունի Աշոտ Նորայրի Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2013 Էջ 191
ՀՍԽՀ 1921թ. ներքաղաքական կյանքի պատմության հիմնահարցերը հայ  պատմագրության մեջ
ՀՍԽՀ 1921թ. ներքաղաքական կյանքի պատմության հիմնահարցերը հայ պատմագրության մեջ
Հեղինակ - Հակոբյան Արարատ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2014 Էջ 259
Հայաստանի Հանրապետություն: Հատոր II, Վերսալից-Լոնդոն, 1919-1920թթ.
Հայաստանի Հանրապետություն: Հատոր II, Վերսալից-Լոնդոն, 1919-1920թթ.
Հեղինակ - Հովհաննիսյան Ռիչարդ Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2014 Էջ 689
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ:1918-1920 թթ.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ:1918-1920 թթ.
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Վիրաբյան Ա. Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2014 Էջ 624
The issue of Nagorno-Karabakh in 1918-1920 and Great Britain
The issue of Nagorno-Karabakh in 1918-1920 and Great Britain
Հեղինակ - Gharibyan Alik Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Yerevan Հրատարակության տարեթիվը` 2014 Էջ 245