Հնատիպ գրքեր

Գիրք եւ սաղմոսք Դաւթի որ եւ Սաղմոսարան կոչի
Գիրք եւ սաղմոսք Դաւթի որ եւ Սաղմոսարան կոչի
Հեղինակ - Հրատարակիչ` տպ. Հովհաննես Ջուղայեցու Հրատարակության վայրը` Լիվոռնո Հրատարակության տարեթիվը` 1644 Էջ 392

Կարդալ առցանց

Միաբանութիւն հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 2,մաս 1: Բ տպագր.
Միաբանութիւն հայոց սուրբ եկեղեցւոյն ընդ մեծի սուրբ եկեղեցւոյն Հռովմայ: Հտ. 2,մաս 1: Բ տպագր.
Հեղինակ - Կղեմես Գալանոս Հրատարակիչ` Ուրբանյան Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1658 Էջ 482

Կարդալ առցանց

Շարակնոց
Շարակնոց
Հեղինակ - Հրատարակիչ` տպ. Ս.Էջմիածնի և Ս.Սարգսի Հրատարակության վայրը` Յամսդէլօտամ Հրատարակության տարեթիվը` 1664-1665 Էջ 779

Կարդալ առցանց

Աստուածաշունչ: Հնոց եւ Նորոց կտակարանաց ներ պարունակօղ շարակարգութեամբ նախնեացն մերոց եւ ճշմարտասիրաց թարգմանչաց:
Աստուածաշունչ: Հնոց եւ Նորոց կտակարանաց ներ պարունակօղ շարակարգութեամբ նախնեացն մերոց եւ ճշմարտասիրաց թարգմանչաց:
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ոսկան Երևանցու, տպ. Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի Հրատարակության վայրը` Ամստէրդամ Հրատարակության տարեթիվը` 1666 Էջ 1470

Կարդալ առցանց

Վարդապետութիւն քրիստոնէական ըստ հայոց
Վարդապետութիւն քրիստոնէական ըստ հայոց
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ոսկան Երևանցու, տպ. Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի Հրատարակության վայրը` Յամսդէլօտամի Հրատարակության տարեթիվը` 1667 Էջ 72

Կարդալ առցանց

Գիրք պատմութեանց
Գիրք պատմութեանց
Հեղինակ - Առաքել Դաւրիժեցի Հրատարակիչ` Ոսկան Երևանցու, տպ. Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի Հրատարակության վայրը` Յամսթէլօդամ Հրատարակության տարեթիվը` 1669 Էջ 650

Կարդալ առցանց

Տօնացոյց տէրունական տօնից: Նաև ամենայն սրբոց ըստ պատշաճի աւուրց
Տօնացոյց տէրունական տօնից: Նաև ամենայն սրբոց ըստ պատշաճի աւուրց
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ոսկան Երևանցու, տպ. Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի Հրատարակության վայրը` Յամսթէլօտամ Հրատարակության տարեթիվը` 1669 Էջ 273

Կարդալ առցանց

Հայելի ճշմարտութեան
Հայելի ճշմարտութեան
Հեղինակ - Յովհաննէս Կոստանդնուպոլսեցի Հրատարակիչ` Հայելի ճշմարտութեան Հրատարակության վայրը` Վէնէտիկ Հրատարակության տարեթիվը` 1680 Էջ 1680

Կարդալ առցանց

Աւետարան
Աւետարան
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Վէնէտիկ Հրատարակության տարեթիվը` 1685-1686 Էջ 432
Խորհրդատետր
Խորհրդատետր
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Վէնէտիկ Հրատարակության տարեթիվը` 1686 Էջ

Կարդալ առցանց

Ճաշոց
Ճաշոց
Հեղինակ - Հրատարակիչ` տպ. Գասպար Սահրադյանի և Թադեոս Համազասպյանի Հրատարակության վայրը` Վէնէտիկ Հրատարակության տարեթիվը` 1686-1688 Էջ 1222

Կարդալ առցանց