Հայ հնատիպ գիրքը

Ուրբաթագիրք
Ուրբաթագիրք
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հակոբ Մեղապարտ Հրատարակության վայրը` Վենետիկ, 1512 Հրատարակության տարեթիվը` 1512 Էջ 124

 

 

 

Աղթարք
Աղթարք
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հակոբ Մեղապարտ Հրատարակության վայրը` Վենետիկ, 1513 Հրատարակության տարեթիվը` 1513 Էջ 380
Պատարագատետր (Խորհրդատետր)
Պատարագատետր (Խորհրդատետր)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հակոբ Մեղապարտ Հրատարակության վայրը` Վենետիկ, 1513 Հրատարակության տարեթիվը` 1513 Էջ 83
Պարզատումար
Պարզատումար
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հակոբ Մեղապարտ Հրատարակության վայրը` Վենետիկ, 1513 Հրատարակության տարեթիվը` 1513 Էջ 118
	Տաղարան (1513)
Տաղարան (1513)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հակոբ Մեղապարտ Հրատարակության վայրը` Վենետիկ Հրատարակության տարեթիվը` 1513 Էջ 150
Սաղմոսարան (1565-1566)
Սաղմոսարան (1565-1566)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Աբգար Դպիր Թոխաթեցի Հրատարակության վայրը` Վենետիկ Հրատարակության տարեթիվը` 1565-1566 Էջ 512
Տօմար Գրիգորեան
Տօմար Գրիգորեան
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Դոմինիցի Բազաե Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1584 Էջ 111
Սաղմոսարան (1587)
Սաղմոսարան (1587)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հովհաննես Տերզնցի Հրատարակության վայրը` Վենետիկ Հրատարակության տարեթիվը` 1587 Էջ 355

Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, էջերի քանակը ստույգ չէ: Մաշտոցյան մատենադարանի օրինակը, որից կատարված է նկարագրությունը, պակասավոր է։ Գիրքը ընդհանուր էջակալություն չունի, համարակալված են մամուլները՝ հայկական բոլորագրերով և լատիներեն տառերով, յուրաքանչյուր մամուլ ունի առանձին էջակալություն։ 
Շարվ. 7,8x5,4 սմ։ 
355(՞) էջ։

 

Բեռնել

Դաւանութիւն հաւատոյ
Դաւանութիւն հաւատոյ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Վատիկան Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1596 Էջ
Աղօթագիրք (1618)
Աղօթագիրք (1618)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Հովհաննես Քարմատանենցի Հրատարակության վայրը` Լվով Հրատարակության տարեթիվը` 1618 Էջ
Բառագիրք հայոց
Բառագիրք հայոց
Հեղինակ - Ֆրանչիսկոս Ռիվոլա Հրատարակիչ` Ամբրոսյան վարժարան Հրատարակության վայրը` Միլան Հրատարակության տարեթիվը` 1621 Էջ 479
Այբուբեն հայոց (1623)
Այբուբեն հայոց (1623)
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Ստ. Պավլինյան Հրատարակության վայրը` Հռոմ Հրատարակության տարեթիվը` 1623 Էջ 16