Կոմիտաս - 150

Երկերի ժողովածու: Հ. 8, Հոգևոր ստեղծագործություններ
Երկերի ժողովածու: Հ. 8, Հոգևոր ստեղծագործություններ
Հեղինակ - Կոմիտաս Հրատարակիչ` ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1998 Էջ 258
Երկերի ժողովածու: Հ. 9, Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Ա
Երկերի ժողովածու: Հ. 9, Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Ա
Հեղինակ - Կոմիտաս Հրատարակիչ` ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1999 Էջ 223
Երկերի ժողովածու: Հ. 10, Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Բ
Երկերի ժողովածու: Հ. 10, Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Բ
Հեղինակ - Կոմիտաս Հրատարակիչ` ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2000 Էջ 214
Երկերի ժողովածու: Հ. 11, Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Գ, «Ազգագրական ժողովածու», Մաս 1
Երկերի ժողովածու: Հ. 11, Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Գ, «Ազգագրական ժողովածու», Մաս 1
Հեղինակ - Կոմիտաս Հրատարակիչ` ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2000 Էջ 165
Երկերի ժողովածու: Հ. 12, Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Դ, «Ազգագրական ժողովածու», Մաս 2
Երկերի ժողովածու: Հ. 12, Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Դ, «Ազգագրական ժողովածու», Մաս 2
Հեղինակ - Կոմիտաս Հրատարակիչ` ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2003 Էջ 208
Երկերի ժողովածու: Հ. 13, Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Ե, Ժողովրդական երգերի ժողովածու («Ձայնակարգային»): Ֆաքսիմիլային հրատարակություն
Երկերի ժողովածու: Հ. 13, Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Ե, Ժողովրդական երգերի ժողովածու («Ձայնակարգային»): Ֆաքսիմիլային հրատարակություն
Հեղինակ - Կոմիտաս Հրատարակիչ` ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2004 Էջ 223
Երկերի ժողովածու: Հ. 14, Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Զ, Հայ ժողովրդական և աշուղական երգեր, նվագներ: Թուրքական երգեր, քրդական երգեր և նվագներ
Երկերի ժողովածու: Հ. 14, Հայ ժողովրդական երգեր, Գիրք Զ, Հայ ժողովրդական և աշուղական երգեր, նվագներ: Թուրքական երգեր, քրդական երգեր և նվագներ
Հեղինակ - Կոմիտաս Հրատարակիչ` ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 2006 Էջ 168
Կոմիտաս
Կոմիտաս
Հեղինակ - Բրուտյան Ցիցիլիա Հրատարակիչ` «Հայաստան» Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1969 Էջ 222
Հոդվածներ և ուսումնասիրություններ
Հոդվածներ և ուսումնասիրություններ
Հեղինակ - Կոմիտաս Վարդապետ Հրատարակիչ` «Հայպետհրատ» Հրատարակության վայրը` Երեւան Հրատարակության տարեթիվը` 1941 Էջ 200
Հավերժ ճամփորդ
Հավերժ ճամփորդ
Հեղինակ - Վարդանյան Վարդան Հրատարակիչ` «Հայաստան» Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1969 Էջ 215
Անլռելի զանգակատուն
Անլռելի զանգակատուն
Հեղինակ - Սևակ Պարույր Հրատարակիչ` «Հայաստան» Հրատարակության վայրը` Երևան Հրատարակության տարեթիվը` 1966 Էջ 270
Комитас
Комитас
Հեղինակ - Шавердян Александр Հրատարակիչ` "Советский композитор" Հրատարակության վայրը` Москва Հրատարակության տարեթիվը` 1989 Էջ 319