Գիրքը Ս. Էջմիածնում

Ամենագլխավորի մասին
Ամենագլխավորի մասին
Հեղինակ - Սուրբ Թեոփան Մենակյաց Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 80
Ինչու են քրիստոնյաները տոնում կիրակին ոչ թե շաբաթը
Ինչու են քրիստոնյաները տոնում կիրակին ոչ թե շաբաթը
Հեղինակ - Ինոկենտի Եպիսկոպոս Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 134
Գիրք եկեղեցու միասնության մասին
Գիրք եկեղեցու միասնության մասին
Հեղինակ - Կիպրիանոս Կարթագենացի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 58
Կոչումն ընծայության
Կոչումն ընծայության
Հեղինակ - Սուրբ Կյուրեղ Երուսաղեմացի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 398
Հոդվածներ և ուսումնասիրություններ, Սուրբ Էջմիածնի երախտավորներ Ա
Հոդվածներ և ուսումնասիրություններ, Սուրբ Էջմիածնի երախտավորներ Ա
Հեղինակ - Հակոբյան Գրիգոր Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 560
Հա­յե­լի վա­րուց, Հոգ­ևոր ըն­թեր­ցում­ներ Դ
Հա­յե­լի վա­րուց, Հոգ­ևոր ըն­թեր­ցում­ներ Դ
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 116
Ճառերի ընտրանի. Ընդհանրական եկեղեցու հայրեր Գ.
Ճառերի ընտրանի. Ընդհանրական եկեղեցու հայրեր Գ.
Հեղինակ - Ս. Հովհան Ոսկեբերան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 223
Պատ­մա­գի­տա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յուն­ներ, Արարատի ժա­ռան­գութ­յուն Ե.
Պատ­մա­գի­տա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յուն­ներ, Արարատի ժա­ռան­գութ­յուն Ե.
Հեղինակ - Հով­հան­նիս­յան Ա. Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 207
Ճա­շու ա­վետ­ա­րա­ն
Ճա­շու ա­վետ­ա­րա­ն
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ
Օ­շա­կան
Օ­շա­կան
Հեղինակ - Մալխասյան Միքայել Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 62
Հոգևոր խրատներ. Հոգևոր ընթերցումներ Բ.
Հոգևոր խրատներ. Հոգևոր ընթերցումներ Բ.
Հեղինակ - Սուրբ Մակար Մեծ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 278
Ե­րկու ուխ­տա­վոր. վար­քագ­րա­կան վի­պակ, Մաս Ա., Բ.
Ե­րկու ուխ­տա­վոր. վար­քագ­րա­կան վի­պակ, Մաս Ա., Բ.
Հեղինակ - Մա­շալ­յան Սա­հակ վրդ.­ (այժմ՝ եպս.) Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 186