Գրքի ՑՈՒՑԱՍՐԱՀ

Հոգևոր խրատներ. Հոգևոր ընթերցումներ Բ.
Հոգևոր խրատներ. Հոգևոր ընթերցումներ Բ.
Հեղինակ - Սուրբ Մակար Մեծ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 278
Ե­րկու ուխ­տա­վոր. վար­քագ­րա­կան վի­պակ, Մաս Ա., Բ.
Ե­րկու ուխ­տա­վոր. վար­քագ­րա­կան վի­պակ, Մաս Ա., Բ.
Հեղինակ - Մա­շալ­յան Սա­հակ վրդ.­ (այժմ՝ եպս.) Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 186
Աստվածաբանական երկեր. Հայ եկեղեցու հայրեր Գ.
Աստվածաբանական երկեր. Հայ եկեղեցու հայրեր Գ.
Հեղինակ - Սուրբ Մովսես Խորենացի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 76
Յի­շա­տա­կա­րան ­Սա­նահ­նոյ ­Վա­նից (Սանահ­նի քէօ­թու­կը), Հայ ե­կե­ղե­ցու պատ­մութ­եան սկզբն­աղբ­իւր­ներ Ա.,
Յի­շա­տա­կա­րան ­Սա­նահ­նոյ ­Վա­նից (Սանահ­նի քէօ­թու­կը), Հայ ե­կե­ղե­ցու պատ­մութ­եան սկզբն­աղբ­իւր­ներ Ա.,
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 331
Մեկ­նութ­յուն «­Հա­վա­տամ­քի»-ի և «­Հայր ­Մեր»-ի, Սուրբ գրքի մեկ­նութ­յուն­ներ Գ
Մեկ­նութ­յուն «­Հա­վա­տամ­քի»-ի և «­Հայր ­Մեր»-ի, Սուրբ գրքի մեկ­նութ­յուն­ներ Գ
Հեղինակ - Ներ­սես ­Լամբ­րո­նա­ցի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 104
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի պատգամը մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածյայտնութեան տօնի առիթով. /բնագր.` հայ., ռուս., անգլ./
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի պատգամը մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածյայտնութեան տօնի առիթով. /բնագր.` հայ., ռուս., անգլ./
Հեղինակ - Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 16
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի պատգամը Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան տօնի առիթով
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի պատգամը Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան տօնի առիթով
Հեղինակ - Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 16
Ա­ղոթ­քի մա­սին, Ընդ­հան­րա­կան ե­կե­ղե­ցու հայ­րեր Դ
Ա­ղոթ­քի մա­սին, Ընդ­հան­րա­կան ե­կե­ղե­ցու հայ­րեր Դ
Հեղինակ - Ո­րո­գի­նես Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 176
Շու­շան -Վար­դե­նի. վար­քագ­րա­կան վիպակ
Շու­շան -Վար­դե­նի. վար­քագ­րա­կան վիպակ
Հեղինակ - Պար­սամ­յան Անահիտ­ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 212
Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեական
Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնեական
Հեղինակ - Տեր Միքելյան Արշակ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 590
Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնէականը, գրա­բար բնա­գիր
Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոնէականը, գրա­բար բնա­գիր
Հեղինակ - Տէր Միքելեան Արշակ Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 623
Օրացույց եկեղեցական – 2007
Օրացույց եկեղեցական – 2007
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 236