Գրքի ՑՈՒՑԱՍՐԱՀ

Սրբալոյս միւռոնի օրհնութիւն /բնագր.` հայ., ռուս., անգլ./
Սրբալոյս միւռոնի օրհնութիւն /բնագր.` հայ., ռուս., անգլ./
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 39
Վազգեն Ա., Երկերի ժողովածու, հատոր Ա.,
Վազգեն Ա., Երկերի ժողովածու, հատոր Ա.,
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 384
Գիրք որ կոչի ընդհանրական
Գիրք որ կոչի ընդհանրական
Հեղինակ - Ս. Ներսէս Դ. Շնորհալի Հրատարակիչ` Խալդարեանց Խոջմալի որդի պրն. Գրիգոր Հրատարակության վայրը` Սանկտպետրբուրգ Հրատարակության տարեթիվը` 1788 Էջ 336
Դևը արթնացավ (վեպ), Հոգեբանական երկեր Ա
Դևը արթնացավ (վեպ), Հոգեբանական երկեր Ա
Հեղինակ - Վահե Քաչա Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 148
Ա. Խրատներ քահանաներին և ժողովրդին, Բ. Խրատներ
Ա. Խրատներ քահանաներին և ժողովրդին, Բ. Խրատներ
Հեղինակ - Սուրբ Վարդան Այգեկցի Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 288
Մեկնութիւնք մարգարէութեանն Դանիէլի, Հին Կտակարանի գրքերի մեկնություններ Ի., գրաբար բնագիր
Մեկնութիւնք մարգարէութեանն Դանիէլի, Հին Կտակարանի գրքերի մեկնություններ Ի., գրաբար բնագիր
Հեղինակ - Ս. Վարդան Արևելցի, Ս. Յովհաննէս Ծործորեցի, Ս. Թովմա Մեծոփեցի Հրատարակիչ` Հրատարակության վայրը` Հրատարակության տարեթիվը` 2007 Էջ 360
Սուրբ Մյուռոնի օրհնութիւնը
Սուրբ Մյուռոնի օրհնութիւնը
Հեղինակ - Կարապետ եպիսկոպոս Տեր Մկրտչյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 48
Երկերի ժողովածու, պրակ Ա: Արարատի ժառանգություն Դ
Երկերի ժողովածու, պրակ Ա: Արարատի ժառանգություն Դ
Հեղինակ - Կարապետ եպիսկոպոս Տեր Մկրտչյան Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ
Օրացույց եկեղեցական - 2008
Օրացույց եկեղեցական - 2008
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 236
The Armenian Apostolic Holy Church
The Armenian Apostolic Holy Church
Հեղինակ - Abp. Yeznik Petrosyan Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 160
Holy Myron
Holy Myron
Հեղինակ - DevrikyanVardan Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 77
In service and fraternity: The Ecumenical life of the Mother See of Holy Etchmiadzin
In service and fraternity: The Ecumenical life of the Mother See of Holy Etchmiadzin
Հեղինակ - Հրատարակիչ` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին Հրատարակության վայրը` Ս. Էջմիածին Հրատարակության տարեթիվը` 2008 Էջ 96