shape

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՆԵՐ

 

Տ. Վաչե արքեպիսկոպոս Հովսեփյան

Տ. Գյուտ արքեպիսկոպոս Նագգաշյան

Տ. Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյան

Տ. Ոսկան արքեպիսկոպոս Գալփաքյան

Տ. Նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյան

Տ. Ավագ արքեպիսկոպոս Ասատուրյան

Տ. Վահան արքեպիսկոպոս Թոփալյան

Տ. Սեւան արքեպիսկոպոս Ղարիբյան

Տ. Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան

Տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյան

Տ. Գիսակ արքեպիսկոպոս Մուրադյան

Տ. Հակոբ արքեպիսկոպոս Գլնճյան

Տ. Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյան

Տ. Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեքչյան

Տ. Վիգեն արքեպիսկոպոս Այքազյան

Տ. Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյան

Տ. Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյան

Տ. Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյան

Տ. Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյան

Տ. Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհաննիսյան

Տ. Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյան

Տ. Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյան

Տ. Փառեն արքեպիսկոպոս Ավետիքյան

Տ. Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյան

Տ. Տարոն եպիսկոպոս Ճերեճյան

Տ. Սիոն եպիսկոպոս Ադամյան

Տ. Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյան

Տ. Մովսես եպիսկոպոս Մովսիսյան

Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյան

Տ. Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյան

Տ. Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյան

Տ. Աշոտ եպիսկոպոս Մնացականյան

Տ. Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյան

Տ. Արարատ եպիսկոպոս Գալթագճյան

Տ. Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյան

Տ. Մարկոս եպիսկոպոս Հովհաննիսյան

Տ. Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյան

Տ. Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյան

Տ. Արտակ եպիսկոպոս Տիգրանյան

Տ. Մկրտիչ եպիսկոպոս Պռոշյան

Տ. Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյան

Տ. Հայկազուն եպիսկոպոս Նաջարյան

Տ. Վահան եպիսկոպոս Հովհաննիսյան

Տ. Տաթեւ եպիսկոպոս Հակոբյան

Տ. Գեւորգ եպիսկոպոս Սարոյան

Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայան

Տ. Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյան

Տ. Նարեկ եպիսկոպոս Բերբերյան

Տ. Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյան

Տ. Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան