shape

ԹԵՄԱԿԱԼ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐ

 

Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տ. Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյան

Շիրակի թեմի առաջնորդ Տ. Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյան

Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյան

Արմավիրի թեմի առաջնորդ Տ. Սիոն եպիսկոպոս Ադամյան

Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Մակար վարդապետ Հակոբյան

Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Տ. Մկրտիչ եպիկոսպոս Պռոշյան

Կոտայքի թեմի առաջնորդ Տ. Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյան

Գեղարքունիքի թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Կիրակոս վարդապետ Դավթյան

Վայոց Ձորի թեմի  առաջնորդ  Տ. Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյան

Տավուշի թեմի առաջնորդ  Տ. Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյան

Արթիկի թեմի առաջնորդական տեղապահ  Տ. Նարեկ վարդապետ Ավագյան

Արցախի թեմի առաջնորդ  Տ. Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան

Վրաստանի հայոց թեմի առաջնորդ  Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյան

Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյան

Հարավային Ռուսաստանի հայոց թեմի առաջնորդ  Տ. Մովսես եպիսկոպոս Մովսիսյան

Ուկրաինայի հայոց թեմի առաջնորդ  Տ. Մարկոս եպիսկոպոս Հովհաննիսյան

Ֆրանսիայի հայոց թեմ Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն, Փարիզ. Առաջնորդ և Հայրապետական Պատվիրակ  Տ. Վահան եպիսկոպոս Հովհաննիսյան

Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյան

Հունաստանի հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Խորեն վարդապետ Առաքելյան

Ռումինիայի հայոց թեմի առաջնորդ  Տ. Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյան

Բուլղարիայի հայոց թեմի առաջնորդ  Տ. Իսահակ վարդապետ Պողոսյան

Շուեյցարիայի հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ  Տ. Գուսան վարդապետ Ալճանյան

Կենտրոնական Եվրոպայի և Շուեդի Հայրապետական պատվիրակութուն, Վիեննա. Հայրապետական Պատվիրակի պաշտոնակատար  Տ. Տիրան վարդապետ Պետրոսյան

ԱՄՆ Արևելյան հայոց թեմի առաջնորդ  Տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյան

ԱՄՆ Արևմտյան հայոց թեմի առաջնորդ  Տ. Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյան

Կանադայի հայոց թեմի առաջնորդ  Տ. Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյան 

Արգենտինայի հայոց թեմի առաջնորդ  Տ. Գիսակ արքեպիսկոպոս Մուրադյան

Բրազիլիայի հայոց թեմի առաջնորդ  Տ. Նարեկ եպիսկոպոս Բերբերյան

Ուրուգվայի հայոց թեմի առաջնորդ  Տ. Հակոբ արքեպիսկոպոս Գլնճյան

Եգիպտոսի հայոց թեմի առաջնորդ  Տ. Աշոտ եպիսկոպոս Մնացականյան

Իրաքի հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Ավագ արքեպիսկոպոս Ասատուրյան

Դամասկոսի հայոց թեմի առաջնորդ  Տ. Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյան

Ատրպատականի հայոց թեմ, Թավրիզ. Թեմական խորհուրդ

Թեհրանի հայոց թեմ, Թեհրան. Թեմական խորհուրդ

Սպահանի հայոց թեմ, Նոր Ջուղա Թեմական խորհուրդ

Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմ, Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն, Սիդնի. առաջնորդ և Հայրապետական Պատվիրակ  Տ. Հայկազուն եպիսկպոս Նաջարյան