shape

Գրքի ձեռք բերում

 

 

«Վաչե և Թամար Մանուկյան» մատենադարանի գրքային ֆոնդն անընդհատ համալրվում է:

Յուրաքանչյուր տարի գնվում է որոշակի քանակությամբ գիրք: Դրանք հիմնականում ընթերցողների կողմից պահանջարկ ունեցող  գրքերն են, որոնք չկան մատենադարանում: Գնվում են նաև տվյալ ժամանակահատվածում նոր  լույս տեսած կամ վերահրատարակված գրքեր:

Համալրման մյուս ճանապարհը նվիրատվություններն են: Կազմակերպություններ, անհատներ մատենադարանին են տալիս գրքեր, որոնք գրանցվում են նվիրատվությունների մատյանում: