shape

ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ ԵՒ ԲԱԺԻՆՆԵՐ

 

ԼՈՒՍԱՐԱՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ

Լու­սա­րա­րա­պետ` Տ. Յովնան եպիսկոպոս Յակոբեան

 

ԴԻՒԱՆԱՏՈՒՆ

Դի­ւա­նա­պետ` Տ. Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրեան

 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Տնօրէն` Տ. Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանեան

 

ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

Պա­տաս­խա­նա­տու` Տ. Շահէ ծ. վարդապետ Անանեան

 

ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՑՆԵՐ

Հայաստանի Աստուածաշնչային ընկերութիւն

Գլ­խա­ւոր քար­տու­ղար` Տ. Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսեան

 

ԵՀԽ Հայաստանեան Կլոր սեղան գրասենեակ

Գործադիր տնօ­րէն` ­Տիար Կարէն Նազարեան

 

ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ

Տնօրէն` Տ. Նաթան արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեան

ԳԱ­ՒԱ­ԶԱ­ՆԱ­ԿԻՐ Տ. Աղան աբեղայ Երնջակեան

 

ՎԱՐՉԱ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

Տ­նօ­րէն` Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայեան

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

Տնօրէն` Տիկին Սոֆեայ Յովհաննիսեան

 

ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

Տնօրէն` Տ. Կիւրեղ վարդապետ Դաւթեան­

 

ՀՈԳԵՒՈՐ-ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Վերատեսուչ­­­` Տ. Գէորգ եպիսկոպոս Սարոյեան

 

ա. Գէոր­գեան Հո­գե­ւոր Ճե­մա­րա­ն (Աստուածա­բա­նա­կան հա­մալ­սա­րան).

Տե­սուչ` Տ. Գարեգին վարդապետ Համբարձումեան

 

Սեւանի Վազգէնեան Հոգեւոր Դպրանոց

 Տեսուչ` Տ. Նշան վարդապետ Հմայեակեան

 

Հառիճի Թրբանճեան Հոգեւոր Ընծայարան

Տեսուչ` Տ. Ղեւոնդ աբեղայ Սաղաթէլեան

 

ԳԱՐԵԳԻՆ Ա ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Տնօրէն՝ Յովնան եպիսկոպոս Յակոբեան

 

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Տնօ­րէն`­Տ. Վարդան եպիսկոպոս Նաւասարդեան

 

Էօռնեկեան հանրակրթական դպրոց

 Տնօրէն` Սուսաննա Վարդանեան

 

Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարան

Կառավարիչ` Տ. Մովսէս աբեղայ Սարգսեան

 

Հայորդեաց տներ

Նորքի Հայորդեաց Տուն

Մալաթիայի Հայորդեաց Տուն

Արաբկիրի Հայորդեաց Տուն

Վանաձորի Հայորդեաց Տուն

Գիւմրու Հայորդեաց Տուն

Էջմիածնի Հայորդեաց Տուն

Աշտարակի Հայորդեաց Տուն

Մանրանկարչութեան արուեստի կենտրոն

 

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ՄԻԱՒՈՐՈՒՄ

Հոգեւոր պատասխանատու` Յովնան արքեպիսկոպոս Տէրտէրեան, 

Տնօրէն՝ Տիար Գեւորգ Մկրտչեան

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

Տնօրէն`  Արարատ քահանայ Պօղոսեան

 

«Էջմիածին» ամսագրի խմբագրութիւն

 

«Քրիստոնեայ Հայաստան» երկշաբաթաթերթի խմբագրութիւն

 

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ ՎԱՉԷ ԵՒ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

Տնօրէն` Տ. Արարատ քահանայ Պօղոսեան

 

ԱՐԽԻՒ

Տնօրէն` Տ. Ասողիկ քահանայ Կարապետեան

 

ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ

Տնօրէն` Տ. Ասողիկ քահանայ Կարապետեան

 

 «Ալէք-Մարի Մանուկեան» գանձատուն

բ. Մայր Տաճարի թանգարան

գ. Հին Վեհարանի թանգարան

դ. «Խրիմեան» թանգարան

ե. «Ռուբէն Սեւակ» թանգարան

 

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տնօրէն` Տ. Վահրամ քահանայ Մելիքեան

 

Համացանցային ծառայութիւնների գրասենեակ

Տնօրէն` Տիկին Փօլա Մարի Տէր-Մաթօյեան

 

«Շողակաթ» հեռուստաընկերութիւն

Տնօ­րէն`­ ­Տիկին Մանեայ Ղազարեան

 

«ԻԶՄԻՐԼԵԱՆ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Գործադիր տնօրէն` Տիար Արմէն Չարչեան

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Տնօրէն` Տ. Մարկոս քահանայ Մանգասարեան

 

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆՆԵՐ

 Էջմիածնի բարեգործական ճաշարան

բ. Արաբկիրի Բարեգործական ճաշարան

գ. Նորքի բարեգործական ճաշարան

դ. Մալաթիայի բարեգործական ճաշարան

ե. Վանաձորի բարեգործական ճաշարան

 

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

Գլխաւոր Ճարտարապետ՝ Արա Վարդանեան

 

ԿԱԼՈՒԱԾՈՑ ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ

Տնօրէն` Վարդան Վարդանեան

 

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Տնօրէն` Տիար Կարէն Ներսիսեան

 

ՏՊԱՐԱՆ

Տնօրէն` Տիար Յարութիւն Գիւմուշեան

 

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ԳՐԱՏՆԵՐԻ ՑԱՆՑ

Տնօրէն` Տիար Էդուարդ Եղիազարեան

 

ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

Տնօրէն` Տիար Լեւոն Վարդանեան