shape
Գրադարաններ

 

Հայաստանի ազգային գրադարան

www.nla.am

Հայ մատենագրության թվանշային գրադարան

www.digilib.am

Հայ առաքելական եկեղեցու գրադարան

www.armenianchurchlibrary.com

Կանթեղ հոգևոր գրադարան

www.kantegh.wordpress.com

ՀՀ սփյուռքի նախարարության էլեկտրոնային գրադարան

www.libmindiaspora.am

ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան

www.flib.sci.am

ԵՊՀ Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարան

http://lib.ysu.am/

Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարան

www.isahakyanlibrary.am

Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկականգրադարան

www.natchildlib.org

Նոյան տապան համացանցային գրադարան

www.books.nt.am

Հայ գիրք համացանցային գրադարան

 www.haybook.wordpress.com

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի գրադարան

http://library.aua.am

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի գրադարան

www.brusov.am/library/yslu-library

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գրադարան

http://library.asue.am

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի գրադարան

www.library.anau.am

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի գրադարան

http://polytech.am/wpolytech/?page_id=438

ՀՀ առողջապահության նախարարության հանրապետական գիտաբժշկական գրադարան

www.medlib.am

ՄԱԿ-ի հայաստանի գրասենյակի գրադարան

www.intra.un.am

«Հայաստանի ամերիկյան անկյուններ» գրադարան

www.americancorners.am

Շիրակի մարզային գրադարան

www.shiraklibro.blogspot.am

Լոռու մարզային գրադարան

 www.lmg.am