shape

Հանրապետական

 

 

 

 

 

 

 

Ս. Հովհան Օձնեցի Կաթողիկոսի գահակալման  1300-ամյակին նվիրված գիտաժողով
Ս. Հովհան Օձնեցի Կաթողիկոսի գահակալման 1300-ամյակին նվիրված գիտաժողով

Ս. Հովհան Օձնեցի Կաթողիկոսի գահակալման

1300-ամյակին նվիրված գիտաժողով

Ս. Էջմիածին, դեկտեմբերի 5, 2017 թ. 

 

Գիտաժողովի հայտարարություն

 

Մասնակցության հայտ

 

Ծրագիր

 

Գիտաժողով Մայր Աթոռում՝ նվիրված Ս. Հովհան Գ. Օձնեցի Իմաստասեր Հայրապետի հիշատակին
(«Էջմիածին» ամսագիր, 2017, ԺԲ, էջ 132-142)

 

Գիտական հոդվածների ժողովածու

 

«ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՍԿԱՆ»

«Արարատ» ամսագրի հիմնադրման 150-ամյակին նվիրված գիտաժողով

Ս. Էջմիածին, դեկտեմբերի 19, 2018 թ. 

 

Գիտաժողովի հայտարարություն

 

Ծրագիր

 

Գիտական հոդվածների ժողովածու