shape

Հանրապետական

 

 

 

 

 

 

 

Ս. Հովհան Օձնեցի Կաթողիկոսի գահակալման  1300-ամյակին նվիրված գիտաժողով
Ս. Հովհան Օձնեցի Կաթողիկոսի գահակալման 1300-ամյակին նվիրված գիտաժողով

Ս. Հովհան Օձնեցի Կաթողիկոսի գահակալման

1300-ամյակին նվիրված գիտաժողով

Ս. Էջմիածին, դեկտեմբերի 5, 2017 թ. 

 

Գիտաժողովի հայտարարություն

 

Մասնակցության հայտ

 

Ծրագիր

 

Գիտական հոդվածների ժողովածու