Լուրեր

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 1995-2018 ԹԹ.

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 1995-2018 ԹԹ.

 • 16 Aug 2018
 • Հետագա դարերում Հայաստանի վարչական բաժանումների, ինչպես նաև հետագայում ի հայտ եկած նոր կաթողիկոսությունների գործունեության հետևանքով Հայ Եկեղեցու թեմական բաժանումները ենթարկվել են փոփոխությունների (ստեղծվել են նոր թեմեր, վերամիավորվել, փակվել կամ վերաբացվել. տարբեր դարաշրջաններում  տարբեր են եղել Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսության ենթակա թեմերի թվերը)՝ թե՛ Հայրենիքում, թե՛ գաղթօջախներում:

  Հայ Եկեղեցու թեմական վիճակը առավել կանոնակարգվեց հատկապես ԻԱ դարում՝ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրոք (1999-):

  Այսպես՝ Գարեգին Ա Հայրապետի օրոք (1995-1999), մասնավորապես 1996 թ. Հայրապետական պաշտոնագրով, նկատի ունենալով այդ օրերի ՀՀ վարչատարածքային բաժանումը, ներքին թեմերի բարեփոխության արդյունքում Հայաստանում թեմական կառուցվածքը ներառում էր 8 թեմ:

  Որպեսզի ընթերցողի համար պարզ լինի, թե ինչ մեծ դրական բարեփոխություններ և կանոնակարգումներ են եղել Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսության թեմական կառուցվածքում Գարեգին Բ Հայրապետի կաթողիկոսության շրջանում, ներկայացնում ենք 1995-2018 թթ. թեմական առաջնորդությունների, հոգևոր հովվությունների և Հայրապետական պատվիրակությունների ցանկերը՝ վերլուծությունը և համեմատությունը թողնելով ընթերցողների դատին: Ըստ այդմ.

   

  1995 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Գուգարաց Հայոց թեմ
  4. Սյունյաց Հայոց թեմ
  5. Վրաստանի Հայոց թեմ
  6. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  7. Արցախի Հայոց թեմ
  8. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  9. Ատրպատականի Հայոց թեմ
  10. Թեհրանի Հայոց թեմ
  11. Սպահանի Հայոց թեմ
  12. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  13. Փարիզի Հայոց թեմ
  14. Մարսելի շրջան
  15. Լիոնի շրջան
  16. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Հայոց թեմ
  17. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Հայոց թեմ
  18. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  19. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  20. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  21. Կանադայի Հայոց թեմ
  22. Իրաքի Հայոց թեմ
  23. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  24. Անգլիա-Լոնդոն
  25. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  26. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  27. Հունաստանի Հայոց թեմ
  28.  Կենտրոնական Եվրոպա
  29. Շվեդիայի Հայոց հոգևոր տեսչություն
  30. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  31. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  32. Հնդկաստանի Հայոց հոգևոր հովվություն
  33. Իտալիայի Հայոց հոգևոր հովվություն
  34. Եթովպիայի Հայոց հոգևոր հովվություն
  35. Սուդանի Հայոց հոգևոր հովվություն

   

  1996 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Գուգարաց Հայոց թեմ
  4. Սյունյաց Հայոց թեմ
  5. Վրաստանի Հայոց թեմ
  6. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  7. Արցախի Հայոց թեմ
  8. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  9. Ատրպատականի Հայոց թեմ
  10. Թեհրանի Հայոց թեմ
  11. Սպահանի Հայոց թեմ
  12. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  13. Փարիզի Հայոց թեմ
  14. Մարսելի Հայոց շրջան
  15. Լիոնի Հայոց շրջան
  16. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Հայոց թեմ
  17. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Հայոց թեմ
  18. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  19. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  20. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  21. Կանադայի Հայոց թեմ
  22. Իրաքի Հայոց թեմ
  23. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  24. Անգլիա-Լոնդոն
  25. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  26.  Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  27. Հունաստանի Հայոց թեմ
  28.  Կենտրոնական Եվրոպա
  29. Շվեդիայի Հայոց հոգևոր տեսչություն
  30. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  31. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  32.  Հնդկաստանի Հայոց հոգևոր հովվություն
  33. Իտալիայի Հայոց հոգևոր հովվություն
  34. Եթովպիայի Հայոց հոգևոր հովվություն
  35. Սուդանի Հայոց հոգևոր հովվություն

   

  1997 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Արմավիրի Հայոց թեմ
  4. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Գուգարաց Հայոց թեմ
  8. Կոտայքի Հայոց թեմ
  9. Վրաստանի Հայոց թեմ
  10. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  11. Արցախի Հայոց թեմ
  12. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  13. Ատրպատականի Հայոց թեմ
  14. Թեհրանի Հայոց թեմ
  15. Սպահանի Հայոց թեմ
  16. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  17. Փարիզի Հայոց թեմ
  18. Մարսելի շրջան
  19. Լիոնի շրջան
  20. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Հայոց թեմ
  21. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Հայոց թեմ
  22. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  23. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  24. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  25. Կանադայի Հայոց թեմ
  26. Իրաքի Հայոց թեմ
  27. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  28. Անգլիա-Լոնդոն
  29. Հունաստանի Հայոց թեմ
  30. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  31.  Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  32. Կենտրոնական Եվրոպա. Ավստրիա և Շվեդիա
  33. Շվեդիայի Հայոց հոգևոր տեսչություն
  34. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  35. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  36.  Հնդկաստան և Ծայրագույն Արևելք
  37. Կալկաթա
  38. Իտալիայի Հայոց հոգևոր հովվություն
  39. Եթովպիայի Հայոց հոգևոր հովվություն
  40. Սուդանի Հայոց հոգևոր հովվություն

   

  1998 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Արմավիրի Հայոց թեմ
  4. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Գուգարաց Հայոց թեմ
  8. Կոտայքի Հայոց թեմ
  9. Վրաստանի Հայոց թեմ
  10. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  11. Արցախի Հայոց թեմ
  12. Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  13. Նոր Նախիջևանի Հայոց թեմ
  14. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  15. Ատրպատականի Հայոց թեմ
  16. Թեհրանի Հայոց թեմ
  17. Սպահանի Հայոց թեմ
  18. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  19. Փարիզ
  20. Մարսելի շրջան
  21. Լիոնի շրջան
  22. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Հայոց թեմ
  23. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Հայոց թեմ
  24. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  25. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  26. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  27. Կանադայի Հայոց թեմ
  28. Իրաքի Հայոց թեմ
  29. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  30. Անգլիա-Լոնդոն
  31. Հունաստանի Հայոց թեմ
  32. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  33. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  34. Կենտրոնական Եվրոպա. Ավստրիա և Շվեդիա
  35. Շվեդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն
  36. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  37. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  38. Հնդկաստան և Ծայրագույն Արևելք
  39. Կալկաթա
  40. Իտալիայի Հայոց հոգևոր հովվություն
  41. Եթովպիայի Հայոց հոգևոր հովվություն
  42. Սուդանի Հայոց հոգևոր հովվություն

   

  1999 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Արմավիրի Հայոց թեմ
  4. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Գուգարաց Հայոց թեմ
  8. Կոտայքի Հայոց թեմ
  9. Վրաստանի Հայոց թեմ
  10. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  11. Արցախի Հայոց թեմ
  12. Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  13. Նոր Նախիջևանի Հայոց թեմ
  14. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  15. Ատրպատականի Հայոց թեմ
  16. Թեհրանի Հայոց թեմ
  17. Սպահանի Հայոց թեմ
  18. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  19. Փարիզ
  20. Մարսելի շրջան
  21. Լիոնի շրջան
  22. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Հայոց թեմ
  23. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Հայոց թեմ
  24. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  25. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  26. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  27. Կանադայի Հայոց թեմ
  28. Իրաքի Հայոց թեմ
  29. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  30. Անգլիա-Լոնդոն
  31. Հունաստանի Հայոց թեմ
  32. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  33. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  34. Կենտրոնական Եվրոպա. Ավստրիա և Շվեդիա
  35. Շվեդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն
  36. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  37. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  38. Հնդկաստան և Ծայրագույն Արևելք
  39. Կալկաթա
  40. Իտալիայի Հայոց հոգևոր հովվություն
  41. Եթովպիայի Հայոց հոգևոր հովվություն
  42. Սուդանի Հայոց հոգևոր հովվություն

   

  2000 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Արմավիրի Հայոց թեմ
  4. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Գուգարաց Հայոց թեմ
  8. Կոտայքի Հայոց թեմ
  9. Վրաստանի Հայոց թեմ
  10. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  11. Արցախի Հայոց թեմ
  12. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  13. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  14. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  15. Ատրպատականի Հայոց թեմ
  16. Թեհրանի Հայոց թեմ
  17. Սպահանի Հայոց թեմ
  18. Եգիպտոսի Հայոց թեմ

  ա) Եթովպիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Սուդանի Հայոց հոգևոր հովվություն

  գ) Հարավային Աֆրիկայի Հայոց ծուխ

  1. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Մարսելի շրջան

  բ) Լիոնի շրջան

  գ) Հոլանդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  դ) Բելգիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  ե) Իտալիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Հայոց թեմ
  2. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Հայոց թեմ
  3. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  4. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  5. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  6. Կանադայի Հայոց թեմ
  7. Իրաքի Հայոց թեմ
  8. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  9. Անգլիայի Հայոց թեմ
  10. Հունաստանի Հայոց թեմ
  11. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  12. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  13. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Շվեդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  2. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  3. Հնդկաստան և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Կալկաթայի Հայոց հոգևոր հովվություն

   

  2001 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Արմավիրի Հայոց թեմ
  4. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Գուգարաց Հայոց թեմ
  8. Կոտայքի Հայոց թեմ
  9. Վրաստանի Հայոց թեմ
  10. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  11. Արցախի Հայոց թեմ
  12. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  13. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  14. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  15. Ատրպատականի Հայոց թեմ
  16. Թեհրանի Հայոց թեմ
  17. Սպահանի Հայոց թեմ
  18. Եգիպտոսի Հայոց թեմ

  ա) Եթովպիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Սուդանի Հայոց հոգևոր հովվություն

  գ) Հարավային Աֆրիկայի համայնք

  Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Մարսելի շրջան

  բ) Լիոնի շրջան

  գ) Հոլանդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  դ) Բելգիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  ե) Իտալիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Հայոց թեմ
  2. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Հայոց թեմ
  3. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  4. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  5. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  6. Կանադայի Հայոց թեմ
  7. Իրաքի Հայոց թեմ
  8. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  9. Անգլիայի Հայոց թեմ
  10. Հունաստանի Հայոց թեմ
  11.  Ռումինիայի Հայոց թեմ
  12. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  13. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Շվեդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  2. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  3. Հնդկաստան և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Կալկաթայի Հայոց հոգևոր հովվություն

   

   

  2002 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Արմավիրի Հայոց թեմ
  4. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Գուգարաց Հայոց թեմ
  8. Կոտայքի Հայոց թեմ
  9. Վրաստանի Հայոց թեմ
  10. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  11. Արցախի Հայոց թեմ
  12. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  13. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  14. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  15. Ատրպատականի Հայոց թեմ
  16. Թեհրանի Հայոց թեմ
  17. Սպահանի Հայոց թեմ
  18. Եգիպտոսի Հայոց թեմ

  ա) Եթովպիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Սուդանի Հայոց հոգևոր հովվություն

  գ) Հարավային Աֆրիկայի ծուխ

  1. Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Մարսելի շրջան

  բ) Լիոնի շրջան

  գ) Հոլանդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  դ) Բելգիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  ե) Իտալիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Հայոց թեմ
  2. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Հայոց թեմ
  3. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  4. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  5. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  6. Կանադայի Հայոց թեմ
  7. Իրաքի Հայոց թեմ
  8. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  9. Անգլիայի Հայոց թեմ
  10. Հունաստանի Հայոց թեմ
  11. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  12. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  13. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Շվեդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  2. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  3.  Հնդկաստան և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Կալկաթայի Հայոց հոգևոր հովվություն

   

  2003 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Արմավիրի Հայոց թեմ
  4. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Գուգարաց Հայոց թեմ
  8. Կոտայքի Հայոց թեմ
  9. Վրաստանի Հայոց թեմ
  10. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  11. Արցախի Հայոց թեմ
  12. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  13. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  14. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  15. Ատրպատականի Հայոց թեմ
  16. Թեհրանի Հայոց թեմ
  17. Սպահանի Հայոց թեմ
  18. Եգիպտոսի Հայոց թեմ

  ա) Եթովպիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Սուդանի Հայոց հոգևոր հովվություն

  գ) Հարավային Աֆրիկայի Հայոց ծուխ

  1. Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Մարսելի շրջան

  բ) Լիոնի շրջան

  գ) Հոլանդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  դ) Բելգիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  ե) Իտալիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Հայոց թեմ
  2. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Հայոց թեմ
  3. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  4. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  5. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  6. Կանադայի Հայոց թեմ
  7. Իրաքի Հայոց թեմ
  8. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  9. Հնդկաստան և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն
  10. Անգլիայի Հայոց թեմ
  11. Հունաստանի Հայոց թեմ
  12. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  13. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  14. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Շվեդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  2. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  3. Կալկաթայի հոգևոր հովվություն

   

  2004 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Արմավիրի Հայոց թեմ
  4. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Գուգարաց Հայոց թեմ
  8. Կոտայքի Հայոց թեմ
  9. Արցախի Հայոց թեմ
  10. Վրաստանի Հայոց թեմ
  11. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  12. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  13. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  14. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  15. Ատրպատականի Հայոց թեմ
  16. Թեհրանի Հայոց թեմ
  17. Սպահանի Հայոց թեմ
  18. Եգիպտոսի Հայոց թեմ

  ա) Եթովպիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Սուդանի Հայոց հոգևոր հովվություն

  գ) Հարավային Աֆրիկայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Լիոնի շրջան

  բ) Մարսելի շրջան

  գ) Հոլանդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  դ) Բելգիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  ե) Իտալիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Հայոց թեմ
  2. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Հայոց թեմ
  3. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  4. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  5. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  6. Կանադայի Հայոց թեմ
  7. Իրաքի Հայոց թեմ
  8. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  9. Անգլիայի Հայոց թեմ
  10. Հունաստանի Հայոց թեմ
  11. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  12. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  13. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Շվեդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Հունգարիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  2. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  3. Հնդկաստան և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Կալկաթայի Հայոց հոգևոր հովվություն

   

   

  2005 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  3. Արմավիրի Հայոց թեմ
  4. Արցախի Հայոց թեմ
  5. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  6. Գուգարաց Հայոց թեմ
  7. Կոտայքի Հայոց թեմ
  8. Շիրակի Հայոց թեմ
  9. Սյունյաց Հայոց թեմ
  10. Վրաստանի Հայոց թեմ
  11. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  12. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  13. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  14. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  15. Ատրպատականի Հայոց թեմ
  16. Թեհրանի Հայոց թեմ
  17. Սպահանի Հայոց թեմ
  18. Եգիպտոսի Հայոց թեմ

  ա) Եթովպիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Սուդանի Հայոց հոգևոր հովվություն

  գ) Հարավային Աֆրիկայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Լիոնի շրջան

  բ) Մարսելի շրջան

  գ) Հոլանդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  դ) Բելգիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  ե) Իտալիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Հայոց թեմ
  2. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Հայոց թեմ
  3. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  4. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  5. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  6. Կանադայի Հայոց թեմ
  7. Իրաքի Հայոց թեմ
  8. Հնդկաստան և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Կալկաթայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  2. Անգլիայի Հայոց թեմ
  3. Հունաստանի Հայոց թեմ
  4. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  5. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  6. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Շվեդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Հունգարիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  2. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ

   

  2006 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  3. Արմավիրի Հայոց թեմ
  4. Արցախի Հայոց թեմ
  5. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  6. Գուգարաց Հայոց թեմ
  7. Կոտայքի Հայոց թեմ
  8. Շիրակի Հայոց թեմ
  9. Սյունյաց Հայոց թեմ
  10. Վրաստանի Հայոց թեմ
  11. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  12. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  13. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  14. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  15. Ատրպատականի Հայոց թեմ
  16. Թեհրանի Հայոց թեմ
  17. Սպահանի Հայոց թեմ
  18. Եգիպտոսի Հայոց թեմ

  ա) Եթովպիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Սուդանի Հայոց հոգևոր հովվություն

  գ) Հարավային Աֆրիկայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Լիոնի շրջան

  բ) Մարսելի շրջան

  գ) Հոլանդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  դ) Բելգիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  ե) Իտալիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան Հայոց թեմ
  2. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Հայոց թեմ
  3. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  4. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  5. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  6. Կանադայի Հայոց թեմ
  7. Իրաքի Հայոց թեմ
  8. Հնդկաստան և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Կալկաթայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  2. Մեծ Բրիտանիայի Հայոց թեմ
  3. Հունաստանի Հայոց թեմ
  4. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  5. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  6. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Շվեդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Հունգարիայի և Չեխիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  2. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ

   

  2007 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  3. Արմավիրի Հայոց թեմ
  4. Արցախի Հայոց թեմ
  5. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  6. Գուգարաց Հայոց թեմ
  7. Կոտայքի Հայոց թեմ
  8. Շիրակի Հայոց թեմ
  9. Սյունյաց Հայոց թեմ
  10. Վրաստանի Հայոց թեմ
  11. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  12. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  13. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  14. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  15. Ատրպատականի  Հայոց թեմ
  16. Թեհրանի Հայոց թեմ
  17. Սպահանի Հայոց թեմ
  18. Եգիպտոսի Հայոց թեմ

  ա) Եթովպիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Սուդանի Հայոց հոգևոր հովվություն

  գ) Հարավային Աֆրիկայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Լիոնի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Մարսելի Հայոց հոգևոր հովվություն

  գ) Հոլանդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  դ) Բելգիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  ե) Իտալիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայոց Արևելյան թեմ
  2. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայոց Արևմտյան թեմ
  3. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  4. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  5. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  6. Կանադայի Հայոց թեմ
  7. Դամասկոսի Հայոց թեմ
  8. Իրաքի Հայոց թեմ
  9. Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Կալկաթայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  2. Մեծ Բրիտանիայի Հայոց թեմ
  3. Հունաստանի Հայոց թեմ
  4. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  5. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  6. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Շվեդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Հունգարիայի և Չեխիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  2. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ

   

  2008 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  3. Արմավիրի Հայոց թեմ
  4. Արցախի Հայոց թեմ
  5. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  6. Գուգարաց Հայոց թեմ
  7. Կոտայքի Հայոց թեմ
  8. Շիրակի Հայոց թեմ
  9. Սյունյաց Հայոց թեմ
  10. Վրաստանի Հայոց թեմ
  11. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  12. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  13. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  14. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  15. Ատրպատականի  Հայոց թեմ
  16. Թեհրանի Հայոց թեմ
  17. Սպահանի Հայոց թեմ
  18. Եգիպտոսի Հայոց թեմ

  ա) Եթովպիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Սուդանի Հայոց հոգևոր հովվություն

  գ) Հարավային Աֆրիկայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Ֆրանսիայի Հայոց թեմ
  2. Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

   ա) Հոլանդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Բելգիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

   գ) Իտալիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայոց Արևելյան թեմ
  2. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայոց Արևմտյան թեմ
  3. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  4. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  5. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  6. Կանադայի Հայոց թեմ
  7. Դամասկոսի Հայոց թեմ
  8. Իրաքի Հայոց թեմ
  9. Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Կալկաթայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  2. Մեծ Բրիտանիայի Հայոց թեմ
  3. Հունաստանի Հայոց թեմ
  4. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  5. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  6. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն

  ա) Շվեդիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  բ) Հունգարիայի և Չեխիայի Հայոց հոգևոր հովվություն

  1. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  2. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ

   

  2009 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Գուգարաց Հայոց թեմ
  4. Արմավիրի Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Կոտայքի Հայոց թեմ
  8. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  9. Արցախի Հայոց թեմ
  10. Վրաստանի Հայոց թեմ
  11. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  12. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  13. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  14. Ֆրանսիայի Հայոց թեմ
  15. Մեծ Բրիտանիայի Հայոց թեմ
  16. Հունաստանի Հայոց թեմ
  17. Ռումինիայի և Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  18. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  19. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  20. Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  21. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  22. Կանադայի Հայոց թեմ
  23. ԱՄՆ Հայոց Արևելյան թեմ
  24. ԱՄՆ Հայոց Արևմտյան թեմ
  25. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  26. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  27. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  28. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  29. Դամասկոսի Հայոց թեմ
  30. Իրաքի Հայոց թեմ
  31. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  32. Ատրպատականի  Հայոց թեմ
  33. Թեհրանի Հայոց թեմ
  34. Սպահանի Հայոց թեմ
  35. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  36. Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

   

  2010 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Գուգարաց Հայոց թեմ
  4. Արմավիրի Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Կոտայքի Հայոց թեմ
  8. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  9. Արցախի Հայոց թեմ
  10. Վրաստանի Հայոց թեմ
  11. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  12. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  13. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  14. Ֆրանսիայի Հայոց թեմ
  15. Մեծ Բրիտանիայի Հայոց թեմ
  16. Հունաստանի Հայոց թեմ
  17. Ռումինիայի և Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  18. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  19. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  20. Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  21. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  22. Կանադայի Հայոց թեմ
  23. ԱՄՆ Հայոց Արևելյան թեմ
  24. ԱՄՆ Հայոց Արևմտյան թեմ
  25. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  26. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  27. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  28. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  29. Դամասկոսի Հայոց թեմ
  30. Իրաքի Հայոց թեմ
  31. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  32. Ատրպատականի  Հայոց թեմ
  33. Թեհրանի Հայոց թեմ
  34. Սպահանի Հայոց թեմ
  35. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  36. Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

   

  2011թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Գուգարաց Հայոց թեմ
  4. Արմավիրի Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Կոտայքի Հայոց թեմ
  8. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  9. Վայոց Ձորի Հայոց թեմ
  10. Տավուշի Հայոց թեմ
  11. Արցախի Հայոց թեմ
  12. Վրաստանի Հայոց թեմ
  13. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  14. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  15. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  16. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  17. Ֆրանսիայի Հայոց թեմ
  18. Մեծ Բրիտանիայի Հայոց թեմ
  19. Հունաստանի Հայոց թեմ
  20. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  21. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  22. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  23. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  24. Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  25. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  26. ԱՄՆ Հայոց Արևելյան թեմ
  27. ԱՄՆ Հայոց Արևմտյան թեմ
  28. Կանադայի Հայոց թեմ
  29. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  30. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  31. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  32. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  33. Իրաքի Հայոց թեմ
  34. Դամասկոսի Հայոց թեմ
  35. Ատրպատականի  Հայոց թեմ
  36. Թեհրանի Հայոց թեմ
  37. Սպահանի Հայոց թեմ
  38. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  39. Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

   

  2012 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Գուգարաց Հայոց թեմ
  4. Արմավիրի Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Կոտայքի Հայոց թեմ
  8. Գեղարքունյաց Հայոց թեմ
  9. Վայոց Ձորի Հայոց թեմ
  10. Տավուշի Հայոց թեմ
  11. Արցախի Հայոց թեմ
  12. Վրաստանի Հայոց թեմ
  13. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  14. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  15. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  16. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  17. Ֆրանսիայի Հայոց թեմ
  18. Մեծ Բրիտանիայի Հայոց թեմ
  19. Հունաստանի Հայոց թեմ
  20. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  21. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  22. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  23. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  24. Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  25. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  26. ԱՄՆ Հայոց Արևելյան թեմ
  27. ԱՄՆ Հայոց Արևմտյան թեմ
  28. Կանադայի Հայոց թեմ
  29. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  30. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  31. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  32. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  33. Իրաքի Հայոց թեմ
  34. Դամասկոսի Հայոց թեմ
  35. Ատրպատականի  Հայոց թեմ
  36. Թեհրանի Հայոց թեմ
  37. Սպահանի Հայոց թեմ
  38. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  39. Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

   

  2013 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Գուգարաց Հայոց թեմ
  4. Արմավիրի Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Կոտայքի Հայոց թեմ
  8. Գեղարքունիքի Հայոց թեմ
  9. Վայոց Ձորի Հայոց թեմ
  10. Տավուշի Հայոց թեմ
  11. Արցախի Հայոց թեմ
  12. Վրաստանի Հայոց թեմ
  13. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  14. Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  15. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  16. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  17. Ֆրանսիայի Հայոց թեմ
  18. Մեծ Բրիտանիայի Հայոց թեմ
  19. Հունաստանի Հայոց թեմ
  20. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  21. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  22. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  23. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  24. Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  25. Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  26. ԱՄՆ Հայոց Արևելյան թեմ
  27. ԱՄՆ Հայոց Արևմտյան թեմ
  28. Կանադայի Հայոց թեմ
  29. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  30. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  31. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  32. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  33. Իրաքի Հայոց թեմ
  34. Դամասկոսի Հայոց թեմ
  35. Ատրպատականի  Հայոց թեմ
  36. Թեհրանի Հայոց թեմ
  37. Սպահանի Հայոց թեմ
  38. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ
  39. Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

   

  2014 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Գուգարաց Հայոց թեմ
  4. Արմավիրի Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Կոտայքի Հայոց թեմ
  8. Գեղարքունիքի Հայոց թեմ
  9. Վայոց Ձորի Հայոց թեմ
  10. Տավուշի Հայոց թեմ
  11. Արթիկի Հայոց թեմ
  12. Արցախի Հայոց թեմ
  13. Վրաստանի Հայոց թեմ
  14. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  15. Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի Հայոց թեմ
  16. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  17. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  18. Ֆրանսիայի Հայոց թեմ, Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  19. Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի Հայոց թեմ
  20. Հունաստանի Հայոց թեմ
  21. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  22. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  23. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  24. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  25. Կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի Հայրապետական պատվիրակություն
  26. ԱՄՆ Արևելյան Հայոց թեմ
  27. ԱՄՆ Արևմտյան Հայոց թեմ
  28. Կանադայի Հայոց թեմ
  29. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  30. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  31. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  32. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  33. Իրաքի Հայոց թեմ
  34. Դամասկոսի Հայոց թեմ
  35. Ատրպատականի  Հայոց թեմ
  36. Թեհրանի Հայոց թեմ
  37. Սպահանի Հայոց թեմ
  38. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ, Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

   

  2015 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Գուգարաց Հայոց թեմ
  4. Արմավիրի Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Կոտայքի Հայոց թեմ
  8. Գեղարքունիքի Հայոց թեմ
  9. Վայոց Ձորի Հայոց թեմ
  10. Տավուշի Հայոց թեմ
  11. Արթիկի Հայոց թեմ
  12. Արցախի Հայոց թեմ
  13. Վրաստանի Հայոց թեմ
  14. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  15. Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի Հայոց թեմ
  16. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  17. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  18. Ֆրանսիայի Հայոց թեմ, Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  19. Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի Հայոց թեմ
  20. Հունաստանի Հայոց թեմ
  21. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  22. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  23. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  24. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  25. Կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի Հայրապետական պատվիրակություն
  26. ԱՄՆ Արևելյան Հայոց թեմ
  27. ԱՄՆ Արևմտյան Հայոց թեմ
  28. Կանադայի Հայոց թեմ
  29. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  30. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  31. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  32. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  33. Իրաքի Հայոց թեմ
  34. Դամասկոսի Հայոց թեմ
  35. Ատրպատականի  Հայոց թեմ
  36. Թեհրանի Հայոց թեմ
  37. Սպահանի Հայոց թեմ
  38. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ, Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

   

  2016 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Գուգարաց Հայոց թեմ
  4. Արմավիրի Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Կոտայքի Հայոց թեմ
  8. Գեղարքունիքի Հայոց թեմ
  9. Վայոց Ձորի Հայոց թեմ
  10. Տավուշի Հայոց թեմ
  11. Արթիկի Հայոց թեմ
  12. Արցախի Հայոց թեմ
  13. Վրաստանի Հայոց թեմ
  14. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  15. Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի Հայոց թեմ
  16. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  17. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  18. Ֆրանսիայի Հայոց թեմ, Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  19. Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի Հայոց թեմ
  20. Հունաստանի Հայոց թեմ
  21. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  22. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  23. Գերմանիայի Հայոց թեմ
  24. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  25. Կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի Հայրապետական պատվիրակություն
  26. ԱՄՆ Արևելյան Հայոց թեմ
  27. ԱՄՆ Արևմտյան Հայոց թեմ
  28. Կանադայի Հայոց թեմ
  29. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  30. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  31. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  32. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  33. Իրաքի Հայոց թեմ
  34. Դամասկոսի Հայոց թեմ
  35. Ատրպատականի  Հայոց թեմ
  36. Թեհրանի Հայոց թեմ
  37. Սպահանի Հայոց թեմ
  38. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ, Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

   

  2017 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Գուգարաց Հայոց թեմ
  4. Արմավիրի Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Կոտայքի Հայոց թեմ
  8. Գեղարքունիքի Հայոց թեմ
  9. Վայոց Ձորի Հայոց թեմ
  10. Տավուշի Հայոց թեմ
  11. Արթիկի Հայոց թեմ
  12. Արցախի Հայոց թեմ
  13. Վրաստանի Հայոց թեմ
  14. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  15. Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի Հայոց թեմ
  16. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  17. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  18. Ֆրանսիայի Հայոց թեմ, Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  19. Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի Հայոց թեմ
  20. Հունաստանի Հայոց թեմ
  21. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  22. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  23.  Գերմանիայի Հայոց թեմ
  24. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  25. Կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի Հայրապետական պատվիրակություն
  26. ԱՄՆ Արևելյան Հայոց թեմ
  27. ԱՄՆ Արևմտյան Հայոց թեմ
  28. Կանադայի Հայոց թեմ
  29. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  30. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  31. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  32. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  33. Իրաքի Հայոց թեմ
  34. Դամասկոսի Հայոց թեմ
  35. Ատրպատականի  Հայոց թեմ
  36. Թեհրանի Հայոց թեմ
  37. Սպահանի Հայոց թեմ
  38. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ, Հնդկաստանի և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն

   

   

  2018 թ.

  1. Արարատյան Հայրապետական թեմ
  2. Շիրակի Հայոց թեմ
  3. Գուգարաց Հայոց թեմ
  4. Արմավիրի Հայոց թեմ
  5. Սյունյաց Հայոց թեմ
  6. Արագածոտնի Հայոց թեմ
  7. Կոտայքի Հայոց թեմ
  8. Գեղարքունիքի Հայոց թեմ
  9. Վայոց Ձորի Հայոց թեմ
  10. Տավուշի Հայոց թեմ
  11. Արթիկի Հայոց թեմ
  12. Արցախի Հայոց թեմ
  13. Վրաստանի Հայոց թեմ
  14. Ադրբեջանի Հայոց թեմ (թափուր)
  15. Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի Հայոց թեմ
  16. Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմ
  17. Ուկրաինայի Հայոց թեմ
  18. Ֆրանսիայի Հայոց թեմ, Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակություն
  19. Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի Հայոց թեմ
  20. Հունաստանի Հայոց թեմ
  21. Ռումինիայի Հայոց թեմ
  22. Բուլղարիայի Հայոց թեմ
  23.  Գերմանիայի Հայոց թեմ
  24. Շվեյցարիայի Հայոց թեմ
  25. Կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի Հայրապետական պատվիրակություն
  26. ԱՄՆ Արևելյան Հայոց թեմ
  27. ԱՄՆ Արևմտյան Հայոց թեմ
  28. Կանադայի Հայոց թեմ
  29. Արգենտինայի Հայոց թեմ
  30. Բրազիլիայի Հայոց թեմ
  31. Ուրուգվայի Հայոց թեմ
  32. Եգիպտոսի Հայոց թեմ
  33. Իրաքի Հայոց թեմ
  34. Դամասկոսի Հայոց թեմ
  35. Ատրպատականի  Հայոց թեմ
  36. Թեհրանի Հայոց թեմ
  37. Սպահանի Հայոց թեմ
  38. Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Հայոց թեմ, Հնդկաստան և Ծայրագույն Արևելքի Հայրապետական պատվիրակություն
  shape
  book-shape