Լուրեր

Նոր համալրում…

Նոր համալրում…

 • 12 Jul 2022
 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանի հավաքածուն հարստացավ նոր գրականությամբ:

  Տեր և տիկին Ռոլանդ Ավետիսյանն ու Ջավահիր Մխիթարյանը Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանին նվիրել են իրենց հեղինակած գրքերից՝

   Ավետիսյան Ռոլանդ - Րաֆֆին և արևելահայ աշխարհաբարը 19-րդ դարի 70-80-ական թվականներին.-Երևան, 2005.-262 էջ:

   Ավետիսյան Ռոլանդ – Քերականական հոմանիշությունը ժամանակակից հայերենում: Ուսումնական ձեռնարկ.-Երևան, 1988.-122 էջ:

  Ավետիսյան Ռոլանդ – Հայերենի կրկնակ բաղաձայնավոր բառերի ուղղագրական բառարան.-Երևան, 1994.-52 էջ:

  Մխիթարյան Ջավահիր – Աստղացոլքեր. (բանաստեղծություններ).-Երևան, 2022.-187 էջ:

  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանի տնօրենությունը շնորհակալություն է հայտնում բանասիրական գիտությունների թեկանծու, դոցենտ Ռոլանդ Ավետիսյանին և մեծազնիվ տիկին Ջավահիր Մխիթարյանին կատարված նվիրատվությունների համար:

  shape
  book-shape