Լուրեր

Մի պարբերականի հետքերով․․․

Մի պարբերականի հետքերով․․․

 • 31 Oct 2022
 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» մատենադարանի մամուլի հավաքածուի

  ուսումնասիրության արդյունքում հայ պարբերական մամուլը հարստանում է նոր անուններով կամ բացակա

  համարներով։ Ներկայացնենք այդպիսի մի անուն։

  Ըստ մատենագիտական աղբյուրների՝ 1919-1920 թթ․ Կ․ Պոլսում տպագրվել է «Առաւօտ։

  Նորահասներու պատկերազարդ հանդէս»-ը։ Կիսամսեայ այս հանդեսը լույս է տեսել Գրիգոր Հ․

  Գալուստյանի խմբագրությամբ, Մ․ Սուրյանի ջանքերով։ Հրատարակվել է ընդամենը 17 համար , 4 էջ։

  1920 թ․ կեսից շարունակել է հրատարակվել «Հայ պատանի» անունով։ Նույն մատենագիտական

  աղբյուրները փաստում են, որ սույն հանդեսի 16 համար պահպանվում է Վիեննայի Մխիթարյան

  միաբանությունում։Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանում իրականացված որոնումների արդյունքում հայտնաբերվեց «Առաւօտ»

  հանդեսի 1920 թ․ մարտի 15-ին տպագրված 7-րդ համարը, որը սակայն բաղկացած է ոչ թե 4 էջից, այլ 8

  թերթից կամ 16 էջից։ Համարի էջակալությունը սկսվում է 89 էջից և շարունակվում մինչև 100 էջը, ինչը

  փաստում է, որ սույն հանդեսն ունի շարունակվող էջակալություն։ Սույն օրինակն ունի նկլարազարդ շապիկ՝

  Ղևոնդ Ալիշանի պատկերով, նշված է գինը՝ 100 փր․, դարձերեսին՝ հանելուկներ են, իսկ վերջերեսին՝

  բաժանորդագրության պայմանները, հասցեն և մի քանի հայտարարություններ։

  Հանդեսը հասանելի է Մայր Աթոռի Մատենադարանի ընթերցասրահում։

  shape
  book-shape