shape

Այլ կոնդակներ

 

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակը՝ Հայոց եռատոնի առիթով (07.05.2017թ․)

 

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակը`  Գերաշնորհ Տ. Փառեն արքեպիսկոպոս Ավետիքյանին (20.12.2016թ.)

 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակը` մեծարգոյ Տիար Սամսոն Աբովեանին եւ Տիկին Սաթենիկ Նասիբեանին (19.10.2016թ.)

 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակը մեծարգոյ տիար Սինան Սինանեանին.  (Սուրբ Էջմիածին, 27 նոյեմբերի, 2015 թ.)

 

 

 

 

Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ Կաթողիկոսի Կոնդակը՝ տիար Լայնըլ Կոլսթընին  «Ս. Ներսես Շնորհալի» շքանշանով պարգևատրելու մասին (07.02.2000թ․)

 

Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ Կաթողիկոսի Կոնդակը՝ տիար Անդրանիկ Սարյանին «Ս. Սահակ - Ս. Մեսրոպ» շքանշանով պարգևատրելու մասին (07.02.2000թ․)

 

 Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ Կաթողիկոսի Կոնդակը՝ տեր և տիկին Էտվըրտ և Պարպըրա Փիթըրզներին «Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ» շքանշանով պարգևատրելու մասին (07.02.2000թ․)

 

Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ Կաթողիկոսի Կոնդակը՝ Խաչատուր Յալտըզյանին «Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ» շքանշանով պարգևատրելու մասին (07.02.200թ․)