shape
 ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ

 

Հայաստանյան գրադարանների էլեկտրոնային համահավաք գրացուցակը պարունակում է Հայաստանի գրադարաններում առկա գրքերի, հանդեսների, լրագրերի, ատենախոսությունների, սեղմագրերի, քարտեզների և էլեկտրոնային կրիչների մատենագիտական նկարագրությունները:

 

 Էլեկտրոնային համահավաք գրացուցակ