ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
  21-ՐԴ ԴԱՐ, ԵՐԵՎԱՆ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
2 3 4
2006
1 3 4
2009
4 5
6
2011
4 6
2018
2 3