ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
 ԱՐԱՐԱՏ, ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1868
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը
1869
Թ Ժ ԺԱ ԺԲ Ա Բ Գ Դ Ե Զ-Է Ը
1870
Թ Ժ ԺԱ ԺԲ Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը
1871
Թ Ժ ԺԱ ԺԲ Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը
1872
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1873
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1875
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1876
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1877
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1878
Ա Բ Գ Դ Ե Զ-Է Ը-Թ Ժ ԺԱ-ԺԲ
1880
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1881
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1882
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1883
Ա-Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1884
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1885
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1886
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1887
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1888
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1889
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1890
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1891
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1892
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1893
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ-Ժ ԺԱ ԺԲ
1894
Ա Բ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1895
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1896
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1897
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1898
Ա Բ Գ-Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ-ԺԲ
1899
Ա Բ Գ-Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
1900
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը-Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1901
Ա Բ Գ Դ Ե-Զ Է-Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1902
Ա Բ Գ-Բ Ե-Զ Է-Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1903
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ Է Ը-Թ
1904
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է-Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1905
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է-Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1906
Ա Բ Գ Դ Ե Զ-Է Ը-ԺԱ ԺԲ
1907
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է-Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
1908
Ա Բ Գ Դ Ե-Զ Է-Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1909
Ա Բ Գ Դ Ե-Զ Է-Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
1910
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1911
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1912
Ա Բ Գ Դ Ե-Զ Է-Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
1913
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ-Է Ը-Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1914
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1915
Ա Բ-Գ Դ-Ե Զ Է-Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1916
Ա-Բ Գ-Դ Ե-Զ Է-Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1917
Ա Բ-Գ Դ-Ե Զ-Է Ը Թ-ԺԲ
1918
Ա-Գ Դ-ԺԲ
1919
Ա-ԺԲ