ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
 ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ, ՇՈՒՇԻ—ԹԻՖԼԻՍ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1896
Գիրք Ա
1897
Գիրք Բ
1898
Գիրք Գ Գիրք Դ
1899
Գիրք Ե
1900
Գիրք Զ
1902
Գիրք IX
1903
Գիրք X
1904
Գիրք XI
1905
Գիրք XII
1906
Գիրք XIII Գիրք XXIV
1907
Գիրք XV Գիրք XXVI
1908
Գիրք XVII
1910
Գիրք XIX Գիրք XX
1911
Գիրք XXI
1912
Գիրք XXII Գիրք XXIII
1913
Գիրք XXIV Գիրք XXV
1916
Գիրք XXVI