ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
 ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ, ԵՐԵՎԱՆ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1956
3
1958
4
1960
5
1962
6
1964
7
1967
8
1969
9
1971
10
1973
11
1977
12
1980
13
1984
14
1986
15
1994
16
2006
17
2008
18
2012
19
2014
20 21
2015
22
2016
23
2017
24
2018
25 26
2019
27 28
2020
29 30