ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ՊԱՐԱՄՈՒՍ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1996
12 7-8