ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
 ԷՋՄԻԱԾԻՆ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1944
Ա Բ-Գ Դ-Ե Զ Է-Թ Ժ-ԺԲ
1945
Ա-Բ Գ-Դ Ե Զ-Է Ը-Ժ ԺԱ-ԺԲ
Հավելված
1946
Ա Բ-Գ Դ-Ե Զ-Է Ը-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1947
Ա-Բ Գ-Դ Ե-Զ Է-Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1948
Ա-Բ Գ-Դ Ե-Զ Է-Թ Ժ-ԺԲ
1949
Ա-Բ Գ-Դ Ե-ԺԲ
1950
Ա-Բ Գ-Դ Ե-Զ Է-Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1951
Ա-Գ Դ-Զ Է-Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1952
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1953
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է-Ը Թ Ժ ԺԱ-ԺԲ
1954
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է-Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1955
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
1956
Բ Բ Գ Դ-Ե Զ Է Ը-Թ Ժ ԺԱ-ԺԲ
1957
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ Է-Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1958
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
1959
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը-Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1960
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ-ԺԲ
1961
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1962
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
1963
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է-Ը Թ-Ժ ԺԱ ԺԲ
1964
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1965
Ա Բ-Դ Ե-Է Ը-Թ Ժ ԺԱ-ԺԲ
1966
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1967
Ա-Բ Գ Դ Ե Զ Է-Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
1968
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը-Թ Ժ ԺԱ-ԺԲ
1969
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է-Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
1970
Ա Բ Գ Դ Ե Զ-Է Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
1971
Ա Բ Գ Դ Ե Զ-Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1972
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1973
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1974
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է-Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1975
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է-Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1976
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը-Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
1977
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ-Ժ ԺԱ ԺԲ
1978
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Ը-Թ Ժ-ԺԲ
1979
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը-Ժ ԺԱ ԺԲ
1980
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ-Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
1981
Ա Բ Գ Դ Ե-Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ-ԺԲ
1982
Ա Բ Գ Դ Ե-Զ Է Ը-Թ Ժ ԺԱ-ԺԲ
1983
Ա Բ-Գ Դ Ե-Զ Է Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1984
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է-Թ Ժ ԺԱ-ԺԲ
1985
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1986
Ա Բ Գ-Դ Ե Զ Է-Ը Թ Ժ ԺԱ-ԺԲ
1987
Ա Բ-Գ Դ Ե-Զ Է Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1988
Ա-Գ Դ Ե-Զ Է Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1989
Ա Բ-Գ Դ-Զ Է Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1990
Ա Բ-Գ Դ Ե-Է Ը-Թ Ժ-ԺԲ
1991
Ա-Գ Դ-Զ Է-Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1992
Ա-Գ Դ-Ե Զ-Է Ը Թ-ԺԱ ԺԲ
1993
Ա-Գ Դ-Զ Է-Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1994
Ա Բ-Գ Դ-Ե Զ-Է Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
1995
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ-Է Ը-Թ Ժ-ԺԲ
1996
Ա Բ-Գ Դ Ե-Զ Է-Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
1997
Ա Բ-Գ Դ-Ե Զ-Է Ը-Թ Ժ ԺԱ-ԺԲ
1998
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ Է Ը-Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
1999
Ա Բ Գ Դ Ե-Զ Է Ը-Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
2000
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2001
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ-Է Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
2002
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ-Է Ը Թ Ժ ԺԱ-ԺԲ
2003
Ա Բ Գ-Դ Ե Զ-Է Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
2004
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ Է-Ը Թ-Ժ ԺԱ-ԺԲ
2005
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ Է-Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
2006
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ Է-Ը Թ Ժ-ԺԱ ԺԲ
2007
Ա Բ-Գ Դ Ե Զ-Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2008
Ա Բ Գ Դ Ե Զ-Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2009
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2010
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2011
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2012
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2013
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2014
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2015
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2016
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2017
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2018
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2019
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2020
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2021
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
2022
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ ԺԱ ԺԲ
Հավելված
2023
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ