ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
 ԳԵՂՈՒՆԻ, ՎԵՆԵՏԻԿ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1901
1
1902
2 3 4-6
1903
1-10
1904
1-10
1905
1-10
1906
1-10
1909
6
1927
Բացառիկ
1947
Բացառիկ
1950
Բացառիկ