ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ «ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
 ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ։ ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԳԱՎԱՌ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1996
1
1997
2
2000
4
2001
5
2003
6
2004
7
2006
8
2007
9
2008
10
2009
11
2010
12
2012
14
2017
4
2018
5
2019
6 7
2020
8 9
2021
10 11